Lelystad en Dronten bakkeleien over windturbines

| 23 november 2015

Bij de verdeling van de windparken (i.v.m. sanering windparken Flevoland) over de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde is Lelystad karig bedeeld. Hierdoor loopt de gemeente Lelystad veel geld mis. Lelystad streeft ernaar om in 2025 energieneutraal te zijn. Hierdoor is er een conflict. 

Het Ontwerp Regioplan Windenergie geeft hier richtlijnen aan, waarbij de bestaande windmolens  worden gesaneerd en plaats maken voor grotere en meer rendabele windmolens. 

Gevraagd naar de stand van zaken antwoordt de gedeputeerde dat de gemeenten Dronten en Lelystad allebei ingestemd hebben met de oplossing om het windpark in het Rivierduingebied te verplaatsen. Wethouder Stuivenberg deed zijn uitspraken afgelopen weekend in Dronten, waarin het gemeentehuis een evenement rond windenergie en het regioplan werd gehouden. 

Wethouder Nico Verlaan was ook bij dat windevenement aanwezig. Hij beweerde niets te weten van de ontevredenheid van de gemeente Lelystad en de door de gedeputeerde genoemde oplossing.

,,Ik heb geen reactie gekregen van de gemeente Lelystad’’, zegt wethouder Verlaan desgevraagd, ,,Ik heb iets gelezen in de krant. Als dat zo is, dan had ik het vast gehoord. En dat heb ik niet. Het is voor mij niet duidelijk waar dat artikel vandaan komt.’’

Volgens Nico Verlaan heeft hij sinds de publiciteit over de bezwaren van Lelystad zijn collega uit de provinciehoofdstad nog niet gesproken: ,,Komende donderdag hebben we overleg, misschien weet ik daarna meer.

flevoland

Lelystad en Dronten ruziën over plaatsing windturbines

Bron: De Drontenaar

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.