Limburgse gemeenten Leudal, Neder- en Weert zoeken locaties windparken

| 23 april 2015

De Limburgse gemeenten Leudal, Weert & Nederweert gaan gezamenlijk op zoek naar locaties voor windparken. De winst die dan voorkomt uit de opgewekte windenergie stroom komt ten goede van de gemeenschap.

Leudal, Weert en Nederweert zoeken naar plekken voor windenergie. Limburg draagt bij aan het Nationale Energieakkoord en heeft afgesproken met het Interprovinciaal Overleg dat er 27 nieuwe windturbines in 2020 komen.

Nu staan er 7 windturbines in Limburg, 4 in Neer. In april 2015 wordt gestart met de bouw van een 5e windturbine, gebouwd door coöperatie Zuidenwind.

De provincie heeft aangegeven eerst het initiatief neer te leggen bij de gemeenten. Wanneer er geen initiatief komt, bepaalt de provincie waar de windmolens komen.

De colleges van burgemeester en wethouders van Leudal, Weert en Nederweert gaan daarom op zoek naar mogelijke locaties voor windenergie. De samenwerking heeft als bijkomend voordeel dat binnen een groter gebied bekeken kan worden waar een eventuele windmolen(s) of nieuw(e) windpark(en) gevestigd zou(den) kunnen worden.

windturbine snelweg

Lees meer

Bron: Dichtbij

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.