Maastricht meest geschikte locatie

| 23 maart 2012

Lanakerveld, een locatie in de Limburgse stad Maastricht blijkt de meest geschikte optie te zijn voor een windpark met 4 turbines van 3 MW. Deze conclusie kon worden getrokken uit het milieueffectrapport. Het is nu aan de gemeente Maastricht om een besluit te nemen. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden wil de gemeente de 4 molens realiseren.

Tegen het plaatsen van windturbines in Lanakerveld is veel protest, omdat de windturbines mogelijk negatieve gevolgen zullen hebben voor landschap, gezondheid van omwonenden en vliegroutes van vleermuizen en vogels.

Dat bleek ook uit het milieueffectrapport. Daarom werden ook alternatieven onderzocht.

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.