Meerderheid 1e Kamer stemt tegen stroomwet

| 23 december 2015

De bouw van grote offshore windparken op de Noordzee loopt in ieder geval een half jaar vertraging op. Hierdoor wordt het nog moeilijker om de doelen uit het energieakkoord te halen. Oorzaak is het sneuvelen van de wet Stroom welke gisteravond in de Eerste Kamer is besproken.

De meerderheid van (CDA, PVV, SP, ChristenUnie, Partij voor Dieren, 50Plus en OSF) stemde tegen het voorstel van Kamp (minister Economische Zaken). In deze wet wordt Tennet aangewezen als netbeheerder op zee en moet zorgen voor de kabels tussen land en “stopcontacten” bij de windparken waar de windturbines op aangesloten worden.

Kamp wil de windparken ontwikkelen als per wet geregeld is dat staatsbedrijf Tennet verantwoordelijk wordt voor de infrastructuur.  “De planning is heel strak”, zei de minister in het debat. Het energieakkoord leunt op windenergie wanneer de realisering van grote windparken voor de Noordzeekust niet haalbaar is zal de 14% duurzame energie en 16% in 2023 niet gehaald worden. Het energieakkoord komt nu nog verder onder druk te staan.

Het eerste project is het windpark Borssele (Zeeuwse kust) maar is al weken opgeschort. Het is te hopen dat energiebedrijf snel duidelijkheid verschaffen over de rol van Tennet. Kamp zei:  “Als de exploitanten van de windparken straks zelf de kabels naar de kust moeten trekken”, zei hij, “kost dat 3 miljard euro extra en dat moet uiteindelijk de consument betalen.” De minister wees ook op de dreigende vertraging, minimaal zes maanden.

Een onderdeel van de wet Stroom waar de Nederlandse energiebedrijven problemen mee hebben is de verplichte opsplitsing van de Nederlandse energiebedrijven. Het is niet wenselijk dat het netbeheer in dezelfde handen is als de levering van gas en elektriciteit. Eneco en Delta bijvoorbeeld verzetten zich hiertegen. Andere EU-landen kennen deze verplichting niet en volgens deze bedrijven kost het afstoten van het net veel banen. Maar als een energiebedrijf failliet gaat kan ook het netwerk omvalen en dat willen we niet aldus Kamp.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.