Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee door windturbines

| 23 april 2013

Vanaf 1-8-2013 komen nieuwe scheepvaartroutes van kracht voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Er komt meer ruimte voor windparken op zee. Wijzigingen in de routes vinden vaker plaats maar deze wijziging is uitzonderlijk. Rijkswaterstaat zorgt samen met de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie voor de invoering van de nieuwe routes. NWEA heeft samen met het Rijk en de andere stakeholders een positieve samenwerking gehad om te bezien hoe de scheepvaartroutes geoptimaliseerd konden worden om de verkeersveiligheid te vergroten en de noodzakelijke ruimte voor wind te krijgen.  Want hoe leeg je de Noordzee ook ervaart als je er vaart, in werkelijkheid is het er druk: er zijn er al veel historisch gegroeide ruimteclaims. Deze verkleinen de mogelijkheid voor wind op zee om kosteneffectief bij te dragen aan de duurzame doelstellingen. Door de oude vaarroutes te verplaatsen is er meer ruimte geschapen voor goedkopere windenergie én is de veiligheid op zee verbeterd. De onderhandelingen die een aantal jaren geleden hebben geduurd hebben nu dit positieve resultaat opgeleverd.

Klik hier voor het originele bericht.
Lees hier de info van rijkswaterstaat.
Bron: De Koepel.org

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.