Offshore Wind Innovation Centre in Eemshaven gestart

| 23 oktober 2020

Gisteren is het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start gegaan in de Eemshaven. Het centrum moet de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie faciliteren, met een focus op service en onderhoud.

Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met opwekking van windenergie op zee. 19 partijen (o.a. bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) hebben zich verenigd in OWIC. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie.

Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van de mogelijke toekomstige windparken boven de Waddeneilanden biedt, verder vergroten en benutten. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. Hier zouden economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties liggen.

Naast het faciliteren van informatie en netwerkmogelijkheden zal OWIC ook faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie. OWIC richt in eerste instantie op een fysieke locatie in Nijlicht in de Eemshaven. Nijlicht is ook nu al een verzamelplaats voor startende bedrijven op het gebied van offshore windenergie (MOI Offshore Energy). OWIC zal vanuit deze locatie het loket de komende periode verder vorm en inhoud geven en de aanwezigheid hiervan breed bekend maken bij het nationale en Europese bedrijfsleven.

Rol Eemshaven in offshore wind
Vanuit de Eemshaven wordt het onderhoud verzorgd van 316 windturbines verdeeld over 4 windparken op zee. Hier komt ook de stroom aan land van het 600 MW Gemini Wind Park en mogelijk de stroom voor toekomstige windparken.

Door de strategische ligging, de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee, is de verwachting dat de Eemshaven haar sterke positie als basis- en servicehaven verder zal verstevigen. Bron: Groningen Seaports

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.