Onderzoek naar gevolgen grootschalige bouw windparken op functioneren Noordzee

| 23 april 2019

Grootschalige bouw van windparken in de zuidelijke Noordzee hebben mogelijk vergaande gevolgen voor het functioneren van de Noordzee. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek naar de effecten van grootschaliger aanleg van windparken van kennisinstituut Deltares, in samenwerking met het KNMI, Whiffle en Wageningen Marine Research (WMR), in opdracht van Rijkswaterstaat. De verkenning maakt onderdeel uit van het meerjarig Wind op Zee Programma (WOZEP).

De verkenning laat zien dat nu al rond de bestaande windparken de windsnelheid nabij het zeeoppervlak kan worden beïnvloed, niet alleen binnen de windparken maar ook tientallen kilometers benedenwinds. Dit geldt ook voor de golfhoogte, troebelheid, gelaagdheid van het water en veranderingen van de getijdedynamiek.  Anderzijds veroorzaakt de aanwezigheid van de palen van turbines veel menging van de waterkolom. Deze processen hebben invloed op opwerveling van slib en dus op doorzicht. Dit kan veranderingen in de voedselketens en daardoor de biodiversiteit veroorzaken. Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken bij welke opschaling van windparken dit echt impact gaat geven en in welke delen van de Noordzee dit vooral effect gaat hebben.

Luca van Duren, specialist mariene ecologie bij Deltares: “Met dit onderzoek laten we voor de eerste keer integraal zien wat mogelijk indirecte effecten zijn op het ecosysteem als we veel meer windparken op zee aanleggen. Het is een eerste stap. We moeten samen met omliggende landen verder onderzoeken wat de gevolgen zijn van verschillende scenario’s van windparken in de zuidelijke Noordzee. Wat betekent dat voor het natuurlijk functioneren van de Noordzee; voor vissen, vogels, zeezoogdieren en uiteindelijk voor de mens.”

De onderzoekers baseren zich op literatuuronderzoek (modellen en data) en inzichten van deskundigen op dit gebied. Ze hebben hun bevindingen vastgelegd in het rapport ‘Assessment of system effects of large-scale implementation of offshore wind in the southern North Sea’. Bron: Deltares

Tags: , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.