Oud maakt plaats voor nieuw bij windpark Slufterdam

| 23 juni 2017

 Nuon en Eneco zijn gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de huidige windmolens van windpark Slufterdam. De zeventien windmolens van het windpark ten zuidwesten van de haven van Rotterdam maken plaats voor veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn.

 

Als de nieuwe windmolens begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa 50.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude situatie.

 

Na vijftien jaar trouwe dienst, worden de windmolens binnenkort gedemonteerd. Het streven is iedere week twee windmolens af te breken waarna direct gestart wordt met het slopen van de bestaande fundamenten en aanleggen van de infrastructuur voor de nieuwe windmolens. Tussen het demonteren van de huidige windmolens en het plaatsen van de nieuwe zit ongeveer een jaar. Naar verwachting zijn de nieuwe windmolens vanaf begin 2019 in bedrijf.

 

Niet alle windmolens zijn al aan het einde van hun technische levensduur. Sommige molens kunnen op een andere plek nog schone energie opwekken. Door technologische vooruitgang wordt het met de nieuw te plaatsen windmolens mogelijk om met minder molens bijna twee keer zo veel MWh op te wekken. De zeventien windmolens maken plaats voor veertien grote windmolens, waarmee het vermogen groeit van 25,5 megawatt naar 50,4 megawatt.

 

Cijfers en feiten windpark

 • 2002 ontstaan huidige windpark met zeventien windmolens van totaal 25.5 MW (negen Nuon-windmolens en acht Eneco-windmolens)
 • Nieuwe windpark bestaat uit veertien windmolens van totaal 50.4 MW (acht Nuon-molens en zes Eneco-molens)
 • Aantal huishoudens voorzien van stroom: 50.000
 • Leverancier: Vestas (windmolens)
 • Aannemer: VolkerWessels (civiele werken)
 • 2015: subsidieaanvraag (SDE+) gehonoreerd
 • 2015: vergunningen onherroepelijk
 • 2016: aanbesteding windturbines en toebehoren
 • 2017: start voorbereidingen demonteren oude windmolens
 • 2017: derde kwartaal start bouw infrastructuur nieuw windpark (civiele werken en kabels)
 • 2018: start bouw nieuwe windmolens
 • 2019: windmolens in bedrijf

 

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa twee miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energie gerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, twee waterkrachtcentrales, één biomassa centrale, negen hoog rendement gascentrales en één kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.