POWER-project doet onderzoek naar positieve zogeffecten van drijvende windturbine van van TouchWind

| 23 november 2023

Een internationaal consortium van zes partijen is een onderzoeks- en demonstratieproject gestart naar positieve zogeffecten van windturbines met gekantelde rotoren. Initiatiefnemer van dit POWER-project is TouchWind, de Nederlandse ontwikkelaar van een kantelbare, onder een hoek geplaatste, drijvende windturbine uit één stuk.

De andere consortiumleden zijn de Japanse rederij Mitsui O.S.K. Lines (MOL), onderzoeksorganisatie TNO, maritiem onderzoeksinstituut MARIN, producent van elektromotoren & aandrijvingen Nidec en rotorbladenspecialist We4ce.

POWER, wat een afkorting is van ‘POsitive Wake Effects of turbines with tilted Rotors’, heeft als doel aan te tonen dat de kosten van offshore windproductie aanzienlijk kunnen worden verlaagd door de energieopname in offshore windparken te vergroten.

Het ‘zogeffect’ in windenergie treedt op wanneer een windturbine in wisselwerking staat met de wind, waardoor de luchtstroom achter de windturbine een lagere snelheid heeft, dus een lagere energie-inhoud, en meer turbulentie. Dit heeft een (negatieve) invloed op de prestaties van de volgende turbines in de rij in termen van efficiëntie en energieproductie.

De Nederlandse overheid wil het gebruik van windenergie versnellen en windparken zo veel mogelijk clusteren, zodat er aaneengesloten ruimte overblijft voor andere doeleinden op zee. Het POWER-project sluit aan bij deze doelstelling om de opbrengst van windenergie te verhogen en ruimte te beperken, door te onderzoeken of turbines met gekantelde rotoren dichter bij elkaar kunnen worden geplaatst zonder hun energieopname te verminderen en de windenergieproductie per km2 te verhogen.

Voor het onderzoeks- en demonstratieprogramma heeft het POWER-project financiering ontvangen van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onderzoeksdoelen project

Een eerste doel van het POWER-project is om de vermindering van zogverliezen te onderzoeken door  met behulp van turbines met gekantelde rotoren het zog af te buigen. Een tweede doel is om te onderzoeken en te valideren dat turbines met gekantelde rotoren gebruikt kunnen worden om meer wind uit hogere luchtlagen naar een windpark te ’trekken’ en zo een positief effect te creëren. De combinatie van deze effecten zou de ontwikkeling van windparken met een aanzienlijk hogere vermogensdichtheid mogelijk maken.

Binnen het POWER-project worden door TouchWind en haar partners Nidec en We4Ce tien prototype turbines met gekantelde rotoren met een diameter van 6 meter ontwikkeld en gebouwd en worden er  veldtesten uitgevoerd, eerst op land en daarna op het water. Met behulp van uitgebreide metingen door TNO en MARIN worden tijdens het testprogramma worden verschillende windpark lay-outs qua configuratie en afstand geëvalueerd om zo het concept en de numerieke modellen te valideren.  Bron: TouchWind

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.