Raedthuys Windenergie vraagt toestemming 7 windturbines in Breda

| 23 maart 2014

Raedthuys Windenergie BV heeft bij de gemeente Breda toestemming gevraagd voor het plaatsen van een 7-tal windturbines in de nabijheid van het knooppunt Galder, A16 & A58). Breda heeft als doelstelling om in 2044 een CO2-neutrale stad te zijn. In de Structuurvisie Breda 2030 staat hierover dat Breda onder meer inzet op energiebesparing en duurzame energieproductie. De gemeente juicht de productie van duurzame energie toe, en wil meewerken aan het verzoek maar Raedthuys moet wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

  • Het verzoek past  niet in het bestemmingsplan van het buitengebied.  De A16 is een van de kansrijke gebieden voor duurzame energieopwekking met windenergie. Knooppunt Galder is één van de gebieden langs de A16 die geschikt is voor windmolens. De gemeente houdt bij het bepalen van definitieve locaties rekening met het uitzicht en landschappelijke waarden.
  • Zo keurt de gemeente de voorgestelde cirkelopstelling van de windturbines niet goed. Alleen een lijnopstelling parallel aan de A16 van minimaal 3 windturbines vindt de gemeente ruimtelijk aanvaardbaar. Daarbij moeten de windturbines binnen de lijnopstelling allemaal dezelfde hoogte krijgen. De maximale hoogte van de windturbines is nog niet bepaald.
  • Daarnaast moet Raedthuys verschillende milieuonderzoeken uitvoeren, waarin aangetoond moet worden dat milieutechnisch gezien de locatie ook geschikt is voor het plaatsen van windturbines. Daarna kan de planologische procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan starten.
knooppunt galder
Bron: Gemeente Breda

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.