Rijksoverheid publiceert kennisbericht geluid windturbines

| 23 juli 2015

De transitie naar een meer duurzame energiehuishouding is wenselijk, maar ook lastig. Verschillende energiebronnen kunnen daar een rol bij spelen, waaronder windenergie. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2020 het gezamenlijke vermogen van alle windturbines op land 6.000 megawatt (MW) bedraagt.

Dat is ongeveer twee maal zoveel als eind 2014 is gerealiseerd. Maar windenergie is een controversieel onderwerp in de samenleving. Het plaatsen van windturbines in de nabije omgeving van  mensen roept veel vragen en bezorgdheid op.

Vanwege deze vragen en bezorgdheid, en de wenselijkheid van een goede onderbouwde dialoog, heeft een aantal betrokken organisaties het initiatief genomen tot een Kennisplatform Windenergie.

In dat Kennisplatform zouden de vragen en zorgen door alle belanghebbenden op gelijke voet kunnen worden behandeld. Voor zo’n Kennisplatform is eerst een pilotfase opgezet. In die pilotfase is het niet haalbaar om alle thema’s rond windenergie tegelijk te omvatten. Daarom is er, in overleg en gezamenlijk met alle partijen, voor gekozen om te beginnen met het opstellen van een kennisbericht over wat we weten van windturbinegeluid en over mogelijke effecten op gezondheid en welzijn.

WindturbineFrankrijk

Geluid windturbines

bijlage-1-pilot-kennisplatform-windenergie-kennisbericht-geluid-van-windturbines

Lees meer

Bron: Rijksoverheid

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.