Samenwerking tussen gas en wind op Noordzee loont

| 23 juni 2018
Eind mei verscheen de white paper Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee. Het programma richt zich op slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuur. TNO en TKI Nieuw Gas, René Peters licht de potentie toe.

“Er zijn slimme manieren om de overtollige elektriciteitsproductie van offshore windparken aan land te brengen. Elektriciteit kan je op zee omzetten naar de energiedrager waterstof. De Eemshaven en de Rotterdamse haven staan te springen om ‘groene moleculen.’

Netbalancering wordt ook een stuk eenvoudiger als je overtollige elektriciteit via waterstof kan opslaan in pijpleidingen of lege gasvelden. Momenteel wordt onderzocht hoe er op platforms of een ‘energie-eiland’ op de Noordzee de conversie van elektriciteit naar waterstof kan worden bewerkstelligd.

“De overheid heeft een slim tendersysteem opgezet waardoor de kosten razendsnel zijn gedaald. De overheid investeert in de offshore infrastructuur via TenneT, heeft geïnvesteerd in onderzoek, haalt risico’s weg en geeft daarna een flinke subsidie voor de partij die tegen de laagste kosten elektriciteit kan produceren. En kijk nou waar we staan met windenergie. Uiteraard droegen factoren als een lage rente bij. Kapitaal was goedkoop. Maar zo’n incentive als wind op zee hebben we ook nodig voor waterstof. Nu houden de overheid en de industrie elkaar in een wurggreep.”

Lees meer

Bron: Top sector Energie

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.