Toename van 40 MW aan zonnepanelen in 2011

| 23 augustus 2012

In 2011 is het aantal geplaatste zonnepanelen enorm toegenomen. Maar liefst 40 MW. Dit is een toename van 2x zoveel. De productie van zonnestroom nam toe tot 90 miljoen kWh in 2011. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt.

Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 28 duizend huishoudens.

Vermogen zonnepanelen en productie van zonnestroom

Vermogen zonnepanelen en productie van zonnestroom

Nederland in Europese achterhoede

In enkele Europese landen is zonnestroom veel belangrijker dan in Nederland. In Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië was de bijdrage van zonnestroom aan de elektriciteitsvoorziening in 2011 ongeveer 3 procent. Deze landen zijn ruimhartiger met subsidies. België zat op het EU-gemiddelde van 1,4 procent. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en nog tien andere EU-landen was de productie van zonnestroom minder dan 0,1 procent van het totale verbruik van elektriciteit.

Bronvermelding: CBS

Category: Electriciteit, Groene energie, zonne energie

Reacties zijn gesloten.