Topsector Energie kondigt dubbele wisseling aan binnen het Topteam

| 23 maart 2023

Dorien Terpstra & Richard Verbree Bron: Topsector Energie

Topsector Energie kondigde vandaag twee nieuwe leden aan van het Topteam, haar dagelijks bestuur. Dorien Terpstra is benoemd als MKB-vertegenwoordiger. Zij volgt Richard Verbree op. Richard van de Sanden is benoemd als Captain of Science binnen het topteam. Hij volgt Paulien Herder op.

Dorien Terpstra is algemeen directeur van de Zehnder Group Nederland & België en vicevoorzitter Binnenklimaat Nederland. Ruim 20 jaar werkt zij in de bouw in diverse rollen op zowel strategisch als operationeel niveau bij onder meer Siemens Building Technologies in diverse landen in Europa en Azië. En ze werkte bij AFRY, een toonaangevend ingenieursbureau uit de Nordics, Binnen het Topteam is zij de MKB-vertegenwoordiger. Ze wil werken aan de kansen die de energietransitie biedt voor het bedrijfsleven, van het nu al succesvolle financieringsloket tot de bereikbaarheid van informatie en het borgen en versterken van het concurrentievermogen van Nederland.

Richard van de Sanden is wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en hoogleraar aan de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. Daarnaast is hij onderzoeksgroepleider bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) waar hij van 2011 tot juli 2020 directeur was. In zijn grensverleggend onderzoek richt hij zich op het ontrafelen van de fysisch-chemische processen in plasma’s, onder andere van belang in de innovatieve productie van groene chemicaliën en brandstoffen en hij is zeer goed ingevoerd in de wereld van waterstof. Binnen het Topteam is hij, als Captain of Science, vooral bezig met het verbinden van kennisinstituten aan het innovatieproces om de energietransitie te versnellen.

Over het Topteam van de Topsector Energie

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. In de organisatie en besturing van de Topsector Energie komt overal het ‘platinum vierkant’ van overheid, kennisinstellingen, private sector en NGO’s terug. Het Topteam vormt het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Topsector Energie. Het Topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector (Peter Molengraaf), een vertegenwoordiger uit de wetenschap (Richard van de Sanden), een topambtenaar (Sandor Gaastra) en een innovatieve ondernemer uit het mkb (Dorien Terpstra). Deze functies zijn nevenfuncties.

De minister van Economische Zaken en Klimaat benoemt de nieuwe leden aan. De benoeming is gepubliceerd in de Staatscourant. Bron: Topsector Energie

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.