Uitspraak van Raad van State over windpark Veenkoloniën vraagt meer tijd

| 23 februari 2017

De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening ingeschakeld om een deskundigenadvies uit te brengen over het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Dit betekent dat er dat medio mei nog geen uitspraak zal worden gedaan in de bezwarenprocedure tegen de vergunningen die het ministerie van Economische Zaken heeft verleend voor de plaatsing van 45 windturbines. In totaal hebben 18 partijen beroep ingesteld bij de Raad van State. 
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gaat nu met alle betrokkenen in gesprek. Op basis basis van die gesprekken, die technisch van aard zijn, en hun eigen deskundigheid brengt de stichting een deskundigenadvies uit. De Raad van State is niet gebonden aan dat advies, maar het maakt wel deel uit van het dossier. Alle betrokkenen krijgen ook nog de mogelijkheid om op het advies te reageren. Het deskundigenadvies helpt de rechter om meer structuur aan te brengen in alle beroepen en vragen in een breder perspectief te plaatsen.

Geteld vanaf het eerste bezwaar zou de Raad van State medio mei een uitspraak moeten doen in de beroepen die zijn aangespannen. De termijn van zes maanden zal vanwege het vragen om een deskundigenadvies worden overschreden. Alle betrokkenen zijn daar van op de hoogte gebracht. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer Raad van State uitspraak kan doen.

Bron: DvhN

Tags: , , , , , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Groene energie

Reacties zijn gesloten.