Verbrede HER+-subsidie opent op 1 september 2020

| 23 juni 2020

Op 1 september 2020 wordt de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) net als de voormalige SDE+ module verbreed. De openstelling van deze bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+) loopt van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is 30 miljoen Euro.

De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030. De innovatieve projecten moeten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de nieuwe SDE++. Voorwaarde is dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet de HER+ de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

Zowel de HER+ als de SDE++ richt zich niet uitsluitend meer op hernieuwbare energie. Naar verwachting kan het ook gaan om benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

Kostenreductie wind op zee
Bij de HER+ gaat het niet alleen om de in de SDE++ genoemde technieken. Ook projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken, komen in aanmerking. Hetzelfde geldt voor projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Tot slot kunnen hernieuwbare-energieprojecten subsidie krijgen die niet in de SDE++ zitten en waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij geldt de datum waarop de aanvraag volledig compleet is.

De subsidiemodule Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is onderdeel van de Topsector Energie en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Subsidie

Reacties zijn gesloten.