VK: Bouwvergunning offshore windpark Norfolk Vanguard nietig verklaard

| 23 februari 2021

Op 1 juli 2020 verleende de Engelse Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall een bouwvergunning voor het offshore windpark Norfolk Vanguard met 1,8 GW vermogen. Een particulier die dicht naast de geplande kabelroute woont diende in het najaar van 2020 een juridische klacht in tegen de projectinfrastructuur aan land. Het Engelse hooggerechtshof heeft de verleende bouwvergunning vorige week ingetrokken.

De klacht was gericht op de onwenselijke optische impact van de kabelinfrastructuur op het landschap. De ontwikkeling van Vanguard  zou nauw verband houden met een tweede offshore windpark genaamd Norfolk Boreas. Er zou volgend de desbetreffende rechter geen rekening gehouden zijn met de cumulatieve effecten van de ontwikkeling van de onderstations van Vanguard en Boreas.

De locatie van Norfolk Vanguard ligt aan de Engelse oostkust van Norfolk. De kortste afstand van de geplande windturbines naar de kust is 47 km. Norfolk Vanguard is wereldwijd een van de grootste geplande offshore windparken. Het VK wil in 2030 over 40 GW offshore windenergievermogen beschikken. In het kader van deze doelstelling is Norfolk Vanguard met een gepland opleveringstermijn van rond 2025 een belangrijk project.

Het is op dit moment niet bekend wat de noodzakelijke aanpassingen van de project infrastructuur aan land zouden moeten zijn om voor een nieuwe bouwvergunning in aanmerking te komen. Vattenfall verwacht dat in samenwerking met BEIS de projectopzet zodanig kan worden gewijzigd dat op relatief korte termijn opnieuw een bouwvergunning kan worden verstrekt.

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.