Vooronderzoeken voor drijvend offshore windpark Pentland bij Schotland voltooid

| 23 oktober 2023

De vooronderzoeken voor het drijvende offshore windpark Pentland, gepland voor de kust van Schotland, zijn voltooid. Met de verzamelde gegevens kan het ontwerp voor het windpark afgerond worden zodat de voorbereidingen voor de bouw kunnen starten.

GeoQuip Marines’Dina-Polaris

Gedurende afgelopen drie jaar hebben verschillende onderzoeks- en monitoringcampagnes plaatsgevonden door Geoquip Marine, Ocean Infinity en Fugro. De bodem- en rotsmonsters die met de hulp van Geoquip Marine, Ocean Infinity en Fugro zijn genomen, vergroten het inzicht in de locatie en maken het mogelijk een robuust grondmodel te ontwikkelen. Dit bepaalt de technische parameters die worden gebruikt voor het gedetailleerde ontwerp en de installatie van de turbinefunderingen en onderzeese kabels.

Het project, dat 7,5 km uit de kust van Caithness ligt, zal naar verwachting genoeg groene stroom produceren om het equivalent van 70.000 huizen van stroom te voorzien – 65% van de huizen in het gebied van de Highland Council.

Het werk om wind-, golf- en zeebodemgegevens te verzamelen van het hele gebied en de kabelcorridor is voltooid in de zomer van 2021-zomer van 2023 en markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het 100 MW project.

Er werden gedetailleerde geofysische onderzoeken uitgevoerd met een combinatie van sonar, akoestische, seismische en magnetische technieken om het project een gedetailleerd inzicht te geven in de geofysische eigenschappen van de locatie.

De gegevens die werden verkregen tijdens de onderzoeken die door Ocean Infinity werden ondersteund, leveren informatie op zoals de diepte tot de zeebodem, het type sediment dat aan de oppervlakte aanwezig is en de lagen die zich daaronder bevinden.

Wind- en metoceangegevens werden vastgelegd met behulp van SEAWATCH® Wind Lidar Buoys, die door Fugro werden uitgezet en die een reeks metingen verzamelden, zoals windsnelheden op zee, om cruciale projectbeslissingen tijdens de ontwikkeling te onderbouwen.

Het daaropvolgende geotechnische onderzoek bestond uit een combinatie van boormonsters, kegelpenetratietesten en in-situ testen om informatie te verzamelen over de lithologie (fysische eigenschappen van het gesteente) en eigenschappen van de locatie.

Scrabster Harbour

Scrabster Harbour werd voor elk van de campagnes gebruikt. De haven zal ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van de operationele en onderhoudsbasis van het project.

Het Pentland project wordt ontwikkeld door Highland Wind Limited, dat voor het grootste deel in handen is van een fonds dat wordt beheerd door Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), met Hexicon AB als minderheidsaandeelhouder. De projectontwikkelingsactiviteiten worden geleid door de ontwikkelingspartner van CIP, Copenhagen Offshore Partners (COP). Het projectontwikkelingsteam is gevestigd in COP’s Global Floating Wind Competence Centre, dat onlangs is opgericht in Edinburgh.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.