Windpark De Drentse Monden en Oostermoer start obligatielening

| 23 juni 2021

Omwonenden van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen vanaf 25 juni financieel participeren in het windpark. Om dit mogelijk te maken, worden obligaties uitgegeven voor in totaal maximaal 3 miljoen euro. De uitgifte verloopt in 2 fasen waarbij direct omwonenden van het windpark voorrang krijgen bij inschrijving.

De obligatielening zal worden uitgegeven in 2 fasen. In fase 1 krijgen de omwonenden van het windpark de kans in te schrijven voor in totaal maximaal 1,5 miljoen euro. In fase 2 kan iedereen in Nederland inschrijven. In totaal kan in fase 1 en 2 samen voor maximaal drie miljoen euro worden ingeschreven.

De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar met een rente die afhankelijk is van de positionering t.o.v. van de windturbines. Na vijf jaar en twee maanden krijgt een deelnemer zijn inleg weer retour. De rente wordt jaarlijks uitbetaald.

Fase 1: omwonenden windpark

In fase 1 kunnen omwonenden (geen bedrijven) van het windpark inschrijven. Dit zijn bewoners die vallen onder de aangewezen gebieden A en B (zie kaart). In dat gebied kan in totaal voor maximaal 1,5 miljoen euro worden ingeschreven op obligaties van 250 euro per stuk, steeds tot een maximum van 5000 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend op hele obligaties van 250 euro. Voor gebied A geldt dat aanvullend aan de basisrente van 3% een bonusrente van 5% wordt uitgekeerd. Voor gebied B geldt een bonusrente van 2% naast de basisrente van 3%.

Gebiedsindeling voor obligatielening

Fase 2: omwonenden en heel Nederland

Nadat de inschrijving op obligaties is afgesloten voor de gebieden A en B, wordt de balans opgemaakt. Vervolgens start Fase 2, waarbij bewoners uit gebied C en particulieren en bedrijven uit geheel Nederland (dus ook omwonenden en bedrijven uit de gebieden A en B) kunnen inschrijven. In deze fase hebben omwonenden geen voorrang. Er wordt dan toegewezen op basis van ‘wie het eerst komt eerst maalt’. Voor iedereen geldt dan alleen de basisrente van 3%. Er is geen maximum op het bedrag dat kan worden ingelegd. In Fase 2 kan in totaal worden ingeschreven tot een bedrag van 3 miljoen euro, minus het totaal aan toekenningen in de gebieden A en B.

Inschrijfperiode

Inschrijven kan van 25 juni tot en met 9 juli 2021 en loopt via Duurzaaminvesteren.nl. Zodra het maximum van drie miljoen euro is bereikt sluit de mogelijkheid om in te schrijven op obligaties.

De obligatielening wordt uitgegeven door Windpark Oostermoer Exploitatie BV, een onderdeel van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is gelegen in het noordelijk deel van de Drentse Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. In totaal komen er 45 3 MW Nordex N131 windmolens te staan. De bouw is in afronding met de laatste transporten met grote componenten. Bron: DDMO

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.