7 extra windturbines voor Coevorden

| 24 februari 2016

Vier windturbines in zoekgebieden Weijerswold en drie windturbines op het Europark in Coevorden. Dat is het maximum wat de gemeente Coevorden wil realiseren na een jaar lang onderhandelen tussen platformen en initiatiefnemers. De opgave van het Rijk om 40 MW te leveren wordt hiermee behaald.

In de raadzaal werd gisteravond een bijeenkomst gehouden door beide platforms uit Weijerswold en Europark e.o.De raad buigt zich over het collegevoorstel en spreekt er op dinsdag 8 maart over, waarna op 22 maart een besluit wordt genomen. Ook het participatieproces met omwonenden -dat overigens geen rechtsgeldigheid heeft- wordt aan de raad voorgelegd.

Het aantal van zeven is fors minder dan de aanvankelijke plannen van de ontwikkelaars, die acht turbines in Weijerswold en zes op Europark e.o. hadden willen realiseren. De zeven nieuwe turbines van 3 MW leveren samen met de bestaande windturbines in Coevorden (20,5 MW) de gevraagde 40 MW aan windenergie op. Het college stelt aan de raad voor om daarna geen nieuwe windturbines meer toe te staan in Coevorden.

De provincie heeft als voorwaarden gesteld dat windturbines een minimaal vermogen van 3 MW moeten hebben en in clusters gebouwd moeten worden. Coevorden koos daarom gekozen voor aansluiting bij de bestaande (Duitse) turbines in Weijerswold -en bleek Padhuis niet mogelijk- en Europark e.o.

De gemeente exploiteert zelf geen windturbines maar laat dit over aan marktpartijen; deze bedrijven moeten hun plannen in nauw overleg met de omwonenden in beide zoekgebieden realiseren. Bewoners moeten zeggenschap hebben over de locaties van de turbines en de afspraken over de beperking van de overlast en de vergoedingen. Dit betekent dat de turbines op z’n vroegst in 2017 gebouwd kunnen worden.

‘Het is bepaald geen gemakkelijke opgave geweest voor zowel de bewoners als de initiatiefnemers’, aldus wethouder Jeroen Huizing. ‘Ik heb veel respect voor de inzet van de bewoners; zij willen het liefst geen windturbines in hun omgeving maar zijn toch in gesprek gegaan om tot een variant te komen die het ‘minst slecht’ voor hen uitpakt. De initiatiefnemers hebben flink wat water bij de wijn moeten doen; het aantal turbines is fors verminderd en ze zijn de bewoners behoorlijk tegemoet gekomen in de afspraken over vergoedingen en het beperken van de overlast. Ze bieden vooraf een planschadevergoeding. Daarnaast is een stilstandregeling bij hinder bij slagschaduw afgesproken.’

Op 22 maart wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees meer

Bron: RTV Drenthe en huis en huis Coevorden

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.