Aanbesteding geotechnisch onderzoek offshore windparkzone Nederwiek gepland voor maart

| 24 januari 2023

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil in maart van dit jaar een Europese aanbesteding uitschrijven voor geotechnisch onderzoek in de Windparkzone Nederwiek locaties II en III.

De opdracht is verdeeld in 2 percelen.

Perceel 1 activiteiten omvatten:

– Uitvoering van een offshore zeebodemcampagne met inbegrip van kegelpenetratietests (CPTs) tot 60 m onder de zeebodem (bsf), inclusief temperatuurkegelpenetratietests (TCPTs).

– Uitvoering van offshore vibrocores tot 6 m bsf met bijbehorende laboratoriumtests.

Perceel 2:

– Het uitvoeren van een offshore boorcampagne inclusief laboratoriumonderzoek. De campagne bestaat uit boorgaten met een beoogde diepte van 60-80 m bsf die bemonstering kunnen omvatten met bijbehorende laboratoriumtests (statisch en cyclisch), MIC-tests, in-situ PCPT en SCPT of PS-loggingtests.

De campagnes zijn gepland voor 2024 en het is de bedoeling een optionele start (voor partij 1) eind 2023 mogelijk te maken. De deliverables zullen worden gepubliceerd voor gebruik door de deelnemers aan de concessieaanbestedingen voor deze offshore windparken.

Nederwiek is een van de drie nieuwe offshore windparklocaties die in maart 2022 door de Nederlandse regering zijn aangewezen. De andere twee gebieden zijn Lagelander en Doordewind. Bron: TED

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.