Alternatieve technieken beschikbaar voor rode luchtvaartverlichting windturbines

| 24 januari 2022
Alternatieve technieken beschikbaar voor rode luchtvaartverlichting Windmolens

Bron: NWEA

Voor windturbines hoger dan 150 meter geldt dat ’s nachts rode lampen aanstaan. Deze verlichting is wettelijk verplicht vanwege de veiligheid van het vliegverkeer maar is een doorn in het oog voor omwonenden. De windsector en overheid hebben nieuwe technieken ggevonden waarmee de verlichting uitgezet kan worden. 

De eerste technieken zijn gevonden en voldoende getest voor de Nederlandse situatie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit betekent dat de rode lichten op de windturbines uitgezet kunnen worden. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en branchevereniging NWEA kijken nu naar de uitrol van deze technieken over heel Nederland. 

Alternatieve technieken 

De wet schrijft voor dat windturbines hoger dan 150 meter verplicht rode lampen aan moeten hebben. Die lampen moeten de hele nacht aan staan. Er bestaan verschillende technische oplossingen om deze lichthinder te verminderen die in het buitenland, zoals Duitsland, al toegepast worden. Branche organisatie NWEA pleit al langer voor het toestaan van deze oplossingen.

Het gaat om systemen die waarnemen of een vliegtuig een windpark nadert en in dat geval tijdig de verlichting inschakelt. De systemen werken op basis van (passieve) radar of transponders, de zenders die in vliegtuigen worden toegepast.  

Proef windparken 

Windpark Krammer heeft in de afgelopen periode proef gedraaid met een transpondersysteem. De test is succesvol uitgevoerd en wordt op dit moment ingeregeld. Dat betekent dat sinds begin dit jaar de rode luchtvaartlampen in Windpark Krammer steeds minder aanstaan. Er is ook al een radarsysteem bij Krammer getest, deze techniek wordt nu in Windpark Fryslan toegepast. 

NWEA schat in dat ongeveer 80 windparken in Nederland op dit moment rode verlichting hebben. Daarnaast zijn er nog circa 75 windparken in voorbereiding die, op basis van de huidige wetgeving, ook rode nachtverlichting moeten plaatsen. Naar mate meer van deze systemen mogen worden toegepast en de tests per park zijn uitgevoerd, kan ook in anderen parken de lichten uit.

Tijdsbestek & kosten

Het goedkeurings- en testtraject zal enige tijd in beslag nemen. De ILT moet over elk systeem afzonderlijk adviseren en er moet per windpark een lokale vliegtest worden gedaan. Tot de goedkeuring moeten de lampen aan blijven. 

De exploitanten van de windparken moeten extra kosten maken om deze nieuwe systemen te installeren en jaarlijks te onderhouden. Hier is geen rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van het windpark. De kosten lopen al snel op in de richting van 60.000 tot 100.000 euro per park. De windsector, de provincies en de Rijksoverheid willen deze systemen bij voorkeur zo snel mogelijk toepassen en zijn op dit moment in gesprek over de praktische organisatie en kosten. Bron: NWEA

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.