Beroep tegen kavels III & IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) niet-ontvankelijk verklaard

| 24 april 2019

Bezwaar tegen kavels III en IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is niet-ontvankelijk verklaard. Dit heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 17 april bekend gemaakt.

Op 10 januari 2018 heeft de minister Kavel III en Kavel IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie voor een windpark. Per kavel kunnen maximaal 63 windturbines worden gebouwd met een maximum tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. Het betreft een totaal geïnstalleerd vermogen van minimaal 342 MW tot maximaal 380 MW per kavel. De kortste afstand van kavels III en IV tot de kust is ten minste 18,5 kilometer.

Tegen deze besluiten hebben een aantal partijen een beroep ingesteld. Het gaat om een tweetal stichtingen (Vrije Horizon en VWHK), een hotel in Noordwijk, een bewonersplatform, een strandpachtersvereniging en een aantal inwoners van Zandvoort verzetten zich tegen de bouw van de windparken op de Noordzee. Zij vrezen voor aantasting van het vrije uitzicht op zee. Zij zijn ook bang dat de negatieve gevolgen voor de toeristische sector veel groter zijn dan verwacht wordt. Ook een aantal vissers is tegen de komst van de windparken op zee. Zij vrezen dat hierdoor ruimtegebrek voor vissers ontstaat en dat in de resterende gebieden overbevissing zal plaatsvinden. Afbeelding: Overheid.nl

Tags: , , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windparken

Reacties zijn gesloten.