Besluit windpark Emmen nadert

| 24 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen, Windenergie. In de structuurvisie worden de gebieden Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen.

Met deze gekozen gebieden kunnen we 95,5 MW windenergie mogelijk maken met zo min mogelijk  gehinderden binnen 500 en 1100 meter. Zo min mogelijk hinder is bij de keuze voor gebieden het belangrijkst. Uit onderzoek blijkt dat de hinder door geluid en slagschaduw in deze gebieden het minst is. Ook ontstaat er met deze keuze geen insluiting van woongebieden door twee of meer windparken. In de structuurvisie staan ook eisen waar windmolens in de gemeente Emmen aan moeten voldoen, onder andere:

  • Een afstand van 1100 meter tot woongebieden en 500 meter tot individuele woningen
  • Een ashoogte van maximaal 100 meter
  • Een tiphoogte van maximaal 149 meter
  • Voorkom insluiting: De afstand tussen windparken is minimaal 4 kilometer.
  • Tijdelijke plaatsing van windmolens voor de duur van maximaal 16 jaar (met uitzondering en goed gemotiveerd kan dit 20 jaar worden).

Voor de locaties Zwartenbergerweg en Pottendijk is, in goed overleg met omwonenden, een hogere windmolen bespreekbaar. Dat kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn. Voor de  locatie N34 staan de maximale hoogtes vast, omdat dat het beste in de omgeving past.

Ook zijn er een aantal inloopbijeenkomsten gepland:

  • 27 mei 17.00 – 20.00 uur: Inloopbijeenkomst Hotel Van der Valk Emmen
  • 30 mei 17.00 – 20.00 uur: Inloopbijeenkomst Zalencentrum Bentlage, Emmer-Compascuum

 

Lees meer informatie

Bron; Gemeente Emmen

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.