Chemieconcern BASF neemt 49,5% aandeel in offshore windpark Hollandse Kust Zuid

| 24 juni 2021

BASF neemt aandeel in offshore windpark Hollandse Kust ZuidVattenfall verkoopt een aandeel van 49,5% in zijn offshore windpark Hollandse Kust Zuid aan het multinationale chemieconcern BASF. Het gaat om een bedrag van € 0,3 miljard. Inclusief de bijdrage aan de bouw, zal de totale investering van BASF uiteindelijk € 1,6 miljard bedragen. Afronding van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021 en is afhankelijk van de goedkeuring door de relevante autoriteiten.

Vattenfall, dat fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk wil maken, zal zijn aandeel van de productie onder andere gebruiken om zijn klanten in Nederland van fossielvrije elektriciteit te voorzien.

Elektriciteitsafname via PPA

BASF zal zijn deel van de elektriciteit gebruiken om de chemische productie op locaties in heel Europa te ondersteunen. Het bedrijf verwerft de elektriciteit van het windpark voor zijn eigendomsaandeel via een langlopende afnameovereenkomst (een zogenaamde power purchase agreement of PPA). De Verbund-productielocatie van BASF in Antwerpen gaat het meest profiteren van de duurzame energie. De Antwerpse locatie is de grootste chemische productielocatie in België en de op één na grootste BASF productielocatie ter wereld.

“Dit windpark is een belangrijke bouwsteen om onze locatie Antwerp Verbund en andere Europese locaties van hernieuwbare elektriciteit te voorzien. Het is de eerste grote investering van BASF in installaties voor hernieuwbare energie. Door deze investering waarborgen we aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor BASF, wat een belangrijk element is van onze transformatie naar klimaatneutraliteit”, aldus dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de raad van bestuur van BASF SE.

Levering aan andere Europese BASF-locaties is afhankelijk van de ontwikkeling van regelgeving voor duurzame energie. In Nederland heeft BASF ruim 1.500 mensen in dienst, die op verschillende locaties producten voor tal van sectoren ontwikkelen, produceren en verkopen.

Opschaling van emissiearme technologieën naar industriële dimensies

BASF streeft ernaar om zijn uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 25 procent te hebben verminderd en in 2050 een netto-nul emissie te bereiken. Een belangrijke stap om de uitstoot verder terug te dringen is fossiel opgewekte elektriciteit te vervangen door fossielvrije elektriciteit. De hoeveelheid duurzame energie die daarvoor nodig is, wil BASF verkrijgen via een “make and buy”-aanpak. Om zijn kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten is BASF van plan om mede-investeerders te zoeken voor dit project.

BASF werkt aan de opschaling van emissiearme technologieën naar industriële dimensies. Na 2030 verwacht BASF de invoering van technologieën zoals CO2-vrije methodes voor de productie van waterstof en elektrische stoomkrakers, die de behoefte van BASF aan hernieuwbare energie aanzienlijk zal doen stijgen. Stoomkrakers spelen een belangrijke rol in de productie van basischemicaliën en vereisen een grote hoeveelheid energie om koolwaterstof onder hoge temperaturen en druk te splitsen in olefinen en aromaten. Offshore windparken kunnen een sleutelrol spelen in het aanleveren van de vereiste hoeveelheden hernieuwbare energie.

“Vattenfall en BASF delen de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen binnen onze bedrijfsvoering af te bouwen. Met deze samenwerking bewijst Vattenfall eens te meer dat overeenkomsten met industriële partners een sleutelrol spelen bij het versnellen van de Europese energietransitie in de verschillende sectoren. Ik ben er bijzonder trots op dat we tegelijkertijd óók de levering van fossielvrije elektriciteit aan onze Nederlandse klanten kunnen veiligstellen”, aldus Anna Borg, president en CEO van Vattenfall.

Hollandse Kust Zuid

De bouw van windpark Hollandse Kust Zuid start in juli 2021 en zal naar verwachting in 2023 volledig operationeel zijn. Het is dan het grootste offshore windpark ter wereld met 140 Siemens Gamesa 11 MW windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 1,5 Gigawatt. Hollandse Kust Zuid wordt het eerste volledig commerciële offshore windpark ter wereld dat geen enkele subsidie ontvangt voor de geproduceerde stroom. Hollandse Kust Zuid is in twee zones aanbesteed. Vattenvall won beide subsidievrije aanbestedingsrondes in 2018 en 2019.

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.