Emmen wil windpark in tuinbouwgebied

| 24 mei 2011
bron: Gemeente Emmen

Het college van de gemeente Emmen ziet kansen in de ontwikkeling van een windmolenpark op Emmens grondgebied. In overleg met de provincie is besloten om mogelijkheden van realisatie van windenergie samen te onderzoeken. Vooronderzoek heeft uitgewezen dat in het gebied Klazienaveen/Veenpark goede mogelijkheden aanwezig zijn.

In dit gebied komen een aantal ontwikkelingen bij elkaar, zoals de vaarverbinding Erica – Ter-Apel, het Veenpark en het onderzoek van tuinders naar andere typen van activiteiten. Het creatief inzetten van een windmolenontwikkeling in dit gebied kan deze ontwikkelingen wellicht versterken.

Het vooronderzoek heeft ertoe geleid dat het college besloten heeft, om gelijktijdig met het ontwikkelen van de beleidsregel dit gebied nader te onderzoeken als locatie voor gebiedsontwikkeling in combinatie met toepassing van vormen van duurzame energie, zoals windenergie.

Het komende jaar gaat de gemeente aan de slag om te komen tot een Beleidsregel Windenergie. De beleidsregel vormt het kader op basis waarvan windmoleninitiatieven binnen de gemeente gewogen gaan worden. Ook gaat de beleidsregel in op het aantal windmolens en de financiële opbrengst hiervan, om daarmee gebiedsontwikkeling mogelijk te kunnen maken. De verwachting is dat de beleidsregel eind van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

Category: Overheid, Windparken

Reacties zijn gesloten.