EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

| 24 oktober 2014

Europese lidstaten hebben nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 afgesproken. Sommige zijn lager dan de Europese Commissie heeft voorgesteld. De uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar moet tenminste 40% lager zijn dan in 1990.

Ook moet 27% van de energie afkomstig zijn van duurzame, hernieuwbare bronnen (zonne-energie & windenergie). Ook is op de Europese top afgesproken dat het energieverbruik wordt teruggebracht met tenminste 27%. Herman van Rompuy (voorzitter Europese Top) maakt dat afgelopen nacht bekend.

Brussel wilde eveneens dat de CO2-uitstoot met 40 procent zou worden gereduceerd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar de commissie had ook graag gezien dat er in 2030 30 procent minder energieverbruik zou zijn. Sommige landen wilden echter niet zo ver gaan.

Van Rompuy sprak over goed nieuws voor het klimaat, voor de gezondheid van de burgers en voor de internationale klimaattop in 2015 in Parijs. Een Europees akkoord gold als voorwaarde voor het slagen van het komende overleg in de Franse hoofdstad.

Premier Mark Rutte sprak over ambitieuze afspraken. ,,Europa is echt nummer 1, Europa loopt vooruit en moet de rest nu meekrijgen.” Voor Nederland is het belangrijk dat landen zelf ruimte krijgen om te bepalen hoe ze de doelstellingen gaan halen.

energiekontor

Bron: Sprout

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.