EWEA verhoogt verwachting 2020 naar 230.000 MW

| 24 maart 2009
Bron: Emerging Energy Research

In Marseille werd vorige week de Europese windenergieconferentie gehouden. Conferentie en tentoonstelling trokken 7.500 bezoekers en 390 bedrijvenexposities. De Beurs was daarmee drie maal groter dan in 2008. De verwachtingen voor windenergie waren ondanks de economische crisis onverminderd hoog. 

De Europese windenergiebranche (EWEA) presenteerde een nieuwe verwachting voor het Europese windvermogen in 2020 van 230.000 MW, waarvan 17% offshore . Vorig jaar was de verwachting nog 180.000 MW (19% offshore). Op dit moment telt Europa 65.000 MW, wat goed is voor 142 miljard kWh per jaar en ruim 4% van de Europese stroombehoefte.

Een EWEA-studie naar de directe en indirecte werkgelegenheid verwacht een toename van 154.000 in 2007 naar 325.000 in 2020. Ongeveer 60% daarvan valt onder de fabrikanten van turbines en componenten. Directeur Tanaka van de I.E.A. verwacht dat duurzame bronnen voor 50% zal bijdragen aan de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot. De andere helft moet volgens hem komen van CCS en kernenergie.

Hij werd echter terecht gewezen door Arthouros Zervos van EWEA. “Uw inschattingen van het duurzame potentieel is systematisch te laag, duurzaam kan minstens 85% bijdragen en die 50% van CCS en kernenergie gaat niet gebeuren”. Marktonderzoeker EER voorziet in een nieuwe studie naar de Europese marktvooruitzichten een daling in 2009 van het bouwtempo in West-Europa en vertraging in Oost-Europa en offshore.

Voor Europa als geheel wordt een daling van het nieuwe vermogen verwacht met 20% naar 7.836 MW in 2009 (2008 was 9.556 MW). Vanaf 2011 ziet EER een sterke groeimarkt. De bouwproductie loopt dan geleidelijk op naar 16.000 MW in 2020, vooral door de opkomst van offshore (27% in 2020). Offshore wordt volgens EER de hoeksteen voor nieuw vermogen van de grote energiebedrijven Voor de V.S verwacht EER in 2009 een dip van 24% in de nieuwbouw en een toename van offshore naar totaal 6.000 MW in 2020.

Na de dip in 2009 zal de groei van het wereld windvermogen volgens EER weer toenemen met een gemiddeld groeipercentage van 16% per jaar naar totaal 600.000 MW in 2020 (nu ongeveer 125.000 MW).

Nieuw Europees windvermogen per jaar

Directeur Christian Kjaer van EWEA stelde dat windenergie een van de minst risicovolle investeringen is, vooral ook na de vastgelegde doelstellingen van de EU eind december vorig jaar. Maar veel van de snelle herstart van de investeringen zal afhangen van goede regelgeving door de nationale staten, zei Kjaer. Het voorstel van de EU om 565 miljoen Euro te steken in de aanleg van netwerken voor offshore rond de Noordzee is een goede stimulans.

Voorzitter Zervos van EWEA benadrukte dat voor een goede concurrentiestructuur, waarbij wind in het voordeel komt, de aanleg van een verbeterd Europees elektriciteits netwerk essentieel is. “Stroom uit wind, gas en kolen is momenteel ongeveer even duur. Bij een goede Europese markt zou wind veruit de goedkoopste worden omdat zij niet de nadelen heeft van de sterk wisselende prijs van koolstofuitstoot en brandstof”.

Category: Cijfers - Prognoses - Potentie

Reacties zijn gesloten.