Gasunie gaat jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit afnemen van windparken van Greenchoice

| 24 oktober 2023

Gasunie heeft een vijfjarig Power Purchase Agreement (PPA) met energieleverancier Greenchoice afgesloten. Vanaf 1 januari 2024 gaat het gasbedrijf jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit afnemen van windparken van  Greenchoice. De komende jaren wil Gasunie ook van andere nog te bouwen windparken stroom gaan inkopen.

Met het stroomafnamecontract koppelt Gasunie ongeveer 25% van haar verbruik op uurbasis direct aan de opwek van windenergie. Dit is een belangrijke vervolgstap in het reduceren van emissies afkomstig uit elektriciteitsproductie. Het levert daarnaast een bijdrage aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem. 250 GWh komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 100.000 Nederlandse huishoudens.

Elektriciteit voor eigen verbruik

Gasunie is een grote zakelijke inkoper van elektriciteit in Nederland. De meeste elektriciteit is nu nog nodig voor het hoofdtransportnet voor aardgas. Naarmate de energietransitie vordert, gaat Gasunie steeds meer van de elektriciteit inzetten voor het transporteren van waterstof, groen gas, CO2 en warmte.

Janneke Hermes, CFO van Gasunie en onder meer verantwoordelijk voor Inkoop: ‘Gasunie heeft als energienetbeheerder de maatschappelijke taak om transport van energie te garanderen en de energietransitie te versnellen. In 2030 willen we het grootste deel van onze elektriciteitsbehoefte op uurbasis invullen uit hernieuwbare bronnen. Met de inkoop van elektriciteit van Greenchoice zetten we een belangrijke stap in het realiseren van dit doel.’

Roel Hopmans, verantwoordelijk voor alle PPAs binnen Greenchoice: ‘De samenwerking tussen Gasunie en Greenchoice stelt lokale windparken in staat groene stroom te leveren aan een grote eindgebruiker. Daarbij neemt Gasunie direct een windprofiel van ons af. Dat betekent dat als het op een dag hard waait meer groene stroom wordt afgenomen dan op een windstille dag. Dat is niet alleen een mooie win-win situatie voor de betrokken partijen, maar ook een belangrijke stap voor de energietransitie.’

24/7 CO₂-vrije energie

Tot nu toe vergroent Gasunie in Nederland haar elektriciteitsinkoop volledig met  groenestroomcertificaten; de zogeheten Garanties van Oorsprong. Door nu rechtstreeks groene stroom in te kopen, ontstaat er een directe koppeling tussen het verbruik van Gasunie en de opwek van Nederlandse groene stroom. Gasunie heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 60% van haar elektriciteitsverbruik op uurbasis te koppelen aan lokale, groene opwek. Dit concept is in de markt beter bekend als 24/7 Carbon Free Energy (CFE) en leidt tot een grotere emissiereductie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele opwekking.

De komende jaren wil Gasunie ook van andere nog te bouwen windparken stroom gaan inkopen. Aangezien Gasunie streeft naar 60% CFE stimuleert zij de ontwikkeling van nieuwe offshore windparken om dit doel te kunnen bereiken.

 

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.