Geen gelijk spel bij SDE+

| 24 mei 2012

Windenergie lijkt dit jaar voor het 2e opeenvolgende jaar uit de boot te vallen bij de SDE+. Dat betekent onzekerheid voor projecten en is – als deze ontwikkeling zich voortzet – op termijn funest voor de groei van de sector. Eén oorzaak is dat de SDE+ uitgaat van de laagste prijs per kWh, maar er is geen gelijk speelveld. Snelle invoering van een goed en volwaardig systeem van differentiatie voor wind op land is daarvoor noodzakelijk.

Daarnaast is snelle duidelijkheid noodzakelijk over aanvragen voor SDE+. Dit jaar was het budget tijdens de 1e fase al ‘volgeboekt’. NWEA heeft de politiek en minister opgeroepen de aanvragen goed en vooral snel te laten toetsen door AgentschapNL, omdat er een reële kans is dat een deel van de aanvragen niet of lager gehonoreerd zullen worden. Totdat dit duidelijk is, is het geld niet beschikbaar voor andere projecten, waaronder windenergie. NWEA is doende alle effecten voor windenergie in beeld te krijgen en mogelijke oplossingsrichtingen voor te stellen.

Offshore

In de gesprekken met de politiek en bij de inbreng voor de verkiezingsprogramma’s wordt daarnaast ook gewezen op de grote kansen voor het Nederlands offshore bedrijfsleven die nu niet  worden uitgenut. De brede offshore windsector biedt veel economische mogelijkheden. Een krachtig beleid voor offshore wind, zoals het bouwen van een demonstratiepark voor Nederlandse innovaties en het voorbereiden van een grootschalige uitrol, geven het Nederlandse bedrijfsleven vertrouwen.

 

Bronvermelding: NWEA

Category: Offshore windparken, Overheid, SDE 2012 Subsidie, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.