Gemeente Dinkelland houdt informatiebijeenkomsten over 2 zoekgebieden voor windenergie

| 24 januari 2023

Bron: Gemeente Dinkelland

De gemeente Dinkelland in de provincie Overijssel organiseert op 24 en 26 januari voor inwoners van deze gemeente en andere geïnteresseerden inloopbijeenkomsten over de zoekgebieden voor windenergie Denekamp – Noord Deurningen en Saasveld.

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2020 onder de vlag van Energie van Noordoost Twente een gezamenlijk concept windbeleid opgesteld. In dit gebied is nog geen geschiedenis met windenergie. Dat de regio nu wel kiest voor windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) zijn gemaakt.

Het concept windbeleid is echter nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland. Gemeente Dinkelland heeft in oktober vorig de provincie Overijssel gevraagd of zij aanvragen voor de realisatie van windturbines niet in behandeling wil nemen, tot in elk geval eind februari 2023, zodat de gemeente de kaders voor de ontwikkeling van windenergie kunnen vaststellen.

Wel zijn er in het concept windbeleid zoekgebieden opgenomen. De gemeente wil deze zoekgebieden,  Denekamp – Noord Deurningen en Saasveld, nu verder verfijnen en wil onderzoeken waar er binnen dat zoekgebied plaats zou kunnen zijn voor windturbines.

De verfijning is volgens de gemeente noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot passend beleid voor windenergie. Daarbij wil de gemeente maximaal rekening houden met gezondheidseffecten, geluidshinder en passende afstandsnormen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook wil de gemeente zorgen dat de lasten en lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Op basis van het windbeleid kunnen eventuele aanvragen voor windprojecten worden getoetst.

Informatiebijeenkomsten op 24 en 26 januari

De gemeente houdt deze week over de zoekgebieden twee informatiebijeenkomsten. De eerste informatiebijeenkomst is gericht op het zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen. Deze vindt vanavond plaats tussen 19.30 en 21.30 bij Zalencentrum´t Wubbenhof aan de Oldenzaalsestraat 49 in Denekamp.

Op donderdag 26 januari vindt de informatiebijeenkomst over het zoekgebied Saasveld plaats. Deze wordt georganiseerd bij Bruins aan de Gravenallee 2 in Saasveld tussen 19.30 en 21.30.

De gemeente streeft er naar dat begin 2023 beleid kan worden vastgesteld om de duurzame opwek van elektriciteit via windenergie mogelijk te maken. Bron: Gemeente Dinkelland

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.