Gemeente Emmen brengt locaties voor windturbines terug en zet vooral in op zon-op-dak

| 24 november 2023

Gemeente Emmen heeft gisteren aangekondigd dat het bij de invulling van de opdracht vanuit de provincie voor de opwekking van duurzame energie in haar gemeente de voorkeur geeft aan zon-op-dak.

Windlocatie N34 Bron: Gemeente Emmen

Eerder dit jaar heeft de provincie Drenthe ingestemd met het verzoek om zelf de regie te mogen voeren op de plaatsing van windturbines. De gemeente heeft besloten windenergie een kleinere rol te laten spelen. Zo brengt de gemeente de locaties voor windenergie terug van drie locaties naar twee.

In de gemeente staat al 1 windpark, namelijk Energiepark Pottendijk (14 windturbines). In plaats van drie windlocaties, draagt de gemeente nu de locatie N34 voor om als tweede en voorlopig laatste windlocatie te ontwikkelen. De energie-opgave dat overblijft wil de gemeente via zon-op-dak realiseren.

Overlast beperken

Wethouder René van der Weide: “Voor de gemeente Emmen is het beperken van overlast voor de omgeving het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwikkeling van windenergie geweest. Dit is vastgelegd in de Structuurvisie ‘Emmen, windenergie’. Op basis van deze structuurvisie hebben we onderzocht welke overgebleven locatie de minste hinder veroorzaakt voor de omgeving. Hierbij hebben we vooral gekeken naar aspecten die daarbij een rol spelen, zoals geluidhinder, slagschaduw en het aantal woningen binnen 1.100 meter van de windturbines.”

In de komende jaren worden plannen uitgevoerd waarbij veel bedrijfs- en maatschappelijke daken ingezet worden om zonnepanelen te plaatsen. Dit heeft veel minder impact op omwonenden en de omgeving dan windturbines en zonneparken. Bron: Gemeente Emmen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.