Groen licht voor windparken Noordzee

| 24 mei 2012

Gisteren heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de aanleg van 10 windmolenparken op de Noordzee. De bezwaren die het productschap Vis had tegen de verleende vergunningen hadden geen invloed op de rechter. Het productschap vreest dat de windmolens schadelijk is voor de visstand. Het ministerie zou te weinig onderzoek hebben gedaan naar de negatieve effecten van geluid (heien zeebodem), en het is bang voor verlies van visgronden.

De rechter beweerde dat de minister wel al het mogelijke heeft gedaan om de visstand zo min mogelijk schade te berokken. In het eerste helft van het jaar (vislarven transporteren naar beschermde natuurgebieden) mag niet worden geheid  en mag maar één windmolenpark per jaar worden aangelegd. Het verlies van visgronden is marginaal, oordeelt de rechter.
Klik hier voor het originele artikel.
Klik hier voor de besluiten van de Raad van State
Bronvermelding: Financieel Dagblad

Category: Bedrijven, Offshore windparken, Overheid, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.