Groningen en RWE doen onderzoek naar effecten zwarte wiek bij windturbines op vogels

| 24 november 2021
Groningen en RWE doen onderzoek naar effecten zwarte wiek bij windturbines op vogels

Bron: Provincie Groningen

De provincie Groningen en energieleverancier RWE laten op zeven windturbines in Windpark Eemshaven een wiek zwart verven. Onderzoek moet uitwijzen of het aantal dode vogels hiermee verminderd kan worden. Zij doen dit in samenwerking met andere overheden en private partijen. De resultaten van het onderzoek worden over drie jaar verwacht.

In eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, is aangetoond dat het zwart verven van één wiek van een windturbine 70 procent minder slachtoffers onder vogels oplevert. Uit experimenten blijkt dat door het zwart verven van een wiek vogels de wiek beter kunnen zien. Dit heeft te maken met de manier waarop vogels de bewegende rotor van een windturbine waarnemen. Als de wieken snel draaien, zien vogels de drie afzonderlijke wieken als één wazige schijf en denken ze dat het een veilig gebied is om doorheen te vliegen. Door één wiek zwart te verven wordt het patroon doorbroken en vloeit het beeld van de drie wieken minder snel samen.

Onderzoek nodig

Door de positieve resultaten met de ‘zwarte wiek’ in Noorwegen is in Nederland ook brede interesse voor deze maatregel ontstaan. Voordat deze techniek op grote schaal in Nederland ingezet kan worden, moet eerst onderzocht worden wat de effecten van een zwarte wiek in de situatie in ons land zijn. In Nederland komen deels andere vogelsoorten voor. Daarnaast is het landschap heel anders dan in Noorwegen en speelt bijvoorbeeld de nachtelijke vogeltrek ter hoogte van de wieken ook een belangrijke rol in de vogelsterfte. Ook is er meer kennis nodig over de praktische en financiële uitvoerbaarheid van de zwarte wiek.

Het onderzoek bestaat uit drie delen: onderzoek van slachtoffers, onderzoek naar veiligheid voor luchtvaart en onderzoek naar het landschap. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt naar verwachting tot eind 2024. Als de zwarte wiek hier ook werkt, zou dit een aantrekkelijke optie zijn: minder slachtoffers tegen lage, eenmalige kosten, zonder rendementsverlies, aldus de initiatiefnemers.

Initiatiefnemers

Het onderzoek ‘zwarte wiek’ is een initiatief van RWE en de provincie Groningen in samenwerking met andere overheden (ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat, de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant), de natuursector (Vogelbescherming) en private partijen in de windsector (Eneco, Vattenfall, Pure Energie, Statkraft en Groningen.nl Energy). De totale kosten zijn € 600.000, waarvan de overheden € 400.000 financieren en de private partijen € 200.000. Bron: Provincie Groningen

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.