Hoger beroep tegen komst vier windturbines langs de A50 ongegrond verklaard

| 24 april 2024

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak   het hoger beroep tegen het plan voor vier windturbines langs de A50 in de gemeente Meierijstad ongegrond verklaard.

Visualisatie Windpark Veghel Win(d)t. Bron: Windpark Veghel Win(d)t

Vier Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande, samen Veghel Win(d)t B.V, en renewable factory willen ten oosten van de A50 in de gemeente Meierijstad vier windturbines bouwen met een maximale ashoogte van 130 meter en een maximale tiphoogte van 200 meter. De turbines van dit Windpark Veghel Win(d)t worden geplaatst in een gebogen lijnopstelling aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Samen hebben de turbines een opgesteld vermogen van 16,8 MW.

Bij besluit van 24 oktober 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Veghel Win(d)t B.V. een vergunning verleend voor het gebruik van de gronden langs de rijksweg A50 voor het plaatsen en onderhouden van vier windturbines, tussen km 112 en 114 in de gemeente Meierijstad.

Drie bedrijven verzetten zich tegen de komst van de windturbines en kwamen eerder tegen de vergunning in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ocean Outdoor exploiteert langs de A50 een reclamemast naast een tankstation aan De Amert in Veghel. Een ander bedrijf is een autogarage en -showroom aan De Amert. Zij zijn bang dat zij met de komst van de windturbines niet langer zichtbaar zijn vanaf de A50. Voor een van de windturbines moet namelijk een strook beplanting worden geplaatst zodat de onderkant van de mast van deze windturbine uit het zicht is. Dit moet zorgen voor een rustig en veilig verkeersbeeld voor de gebruikers van de toe- en afrit. Ook vrezen ze voor de verkeersveiligheid op de snelweg.

De rechtbank heeft op 16 juni 2022 in een uitspraak hun bezwaren ongegrond verklaard. Daarom zijn zij tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Volgens Ocean Outdoor Nederland en andere is sprake van privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en financiële belemmeringen. Daarnaast voerden Ocean Outdoor en andere aan dat de rechtbank heeft miskend dat de verminderde zichtbaarheid van de reclamemast en hun bedrijven als gevolg van de vier windturbines onredelijk en onaanvaardbaar is. De rechtbank heeft volgens Ocean Outdoor en andere verder ten onrechte overwogen dat hun commerciële belangen niet hoeven te worden meegewogen. Bovendien betogen Ocean Outdoor en andere dat de rechtbank heeft miskend dat als gevolg van de vier windturbines sprake is van een onaanvaardbaar verhoogd risico met betrekking tot de verkeersveiligheid omdat er zo, naast de afrit, de reclamemasten, en de nog te komen beplanting, te veel objecten bij elkaar staan die tot afleiding zorgen. De betogen slagen volgens de Afdeling allen niet. Het hoger beroep werd daarom in de uitspraak van vandaag ongegrond verklaard. Lees hier de volledige uitspraak.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.