Initiatiefnemers Windpark Papenslagweg organiseren informatieavond over slagschaduw en geluid

| 24 mei 2023

Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie, de initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg, organiseren op 20 juni een informatieavond over slagschaduw en geluid.

De initiatiefnemers zijn bezig om de omgeving te informeren en in gesprek te gaan over hun plan voor 3 windturbines ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg. Begin dit jaar werd een eerste informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden. Op 10 mei jongstleden was de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad.

Eerste bijeenkomst omgevingsraad

Tijdens de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad op 10 mei vond een kennismaking plaats tussen de initiatiefnemers en de zes omwonenden die zich hadden aangemeld voor de omgevingsraad. Daarnaast werd er gesproken over de stand van zaken van het windpark, de kaders en uitgangspunten van de omgevingsraad en welke bespreekpunten er verder zijn. De omgevingsraad gaf aan slagschaduw en geluid belangrijke onderwerpen te vinden en de verwachting is dat meer omwonenden hier meer informatie over willen.

Informatieavond over slagschaduw en geluid

Op 20 juni 2023 (19:30) wordt over dit thema in Laren een informatieavond gehouden met een presentatie en ruimte voor vragen. Het gaat om algemene informatie over slagschaduw en geluid en wat er in het algemeen over bekend is wat omwonenden daarvan kunnen merken. Tijdens de bijeenkomst wordt getracht antwoorden te geven op zorgen die er over dit thema bestaan. Te denken aan de zorg dat grotere windturbines automatisch meer effect hebben op de omgeving. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 15 juni aanmelden.

Indicatief: posities van de windturbines

In de bijeenkomst van de omgevingsraad kwam ook het verzoek van omwonenden om de exacte beoogde posities van de windturbines te communiceren. Gezien het prille stadium waarin het project zich bevindt kunnen de initiatiefnemers alleen een eerste inschatting maken van waar de windturbines kunnen komen te staan binnen het plangebied. Deze posities zijn op basis van de aannames en inschattingen van dit moment. Er volgt nog een lang proces met veel onderzoek dat tot verandering van posities kan leiden.

De huidige, indicatieve en beoogde posities van de windturbines – onder voorbehoud.

Lokale normen of wachten op landelijke normen

Het plan voor het windpark bevindt zich nog in de verkenningsfase. Op dit moment is er nog geen formele aanvraag voor een vergunningsprocedure of andere ruimtelijke procedure ingediend voor Windpark Papenslagweg en is er geen toezegging van de gemeente of provincie.

Op dit moment neemt de gemeente Lochem geen initiatieven voor windturbines in behandeling totdat er nieuwe milieunormen zijn van de landelijke overheid. Het Rijk werkt nu aan die nieuwe normen. Een andere optie dan wachten op landelijke normen is om voor een specifiek project – zoals Windpark Papenslagweg – specifieke lokale normen te bepalen. Voorwaarde voor dergelijke specifieke normen is dat er een goede, op de lokale situatie toegesneden motivatie voor het specifieke windproject aan de normen ten grondslag ligt. De initiatiefnemers geven aan hierover in gesprek met de gemeente en de provincie te blijven om te kijken hoe zij hier tegenaan kijken. Bron: Windpark Papenslagweg

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.