Laatste windturbine geplaatst in Noorse 1.000 MW Fosen Vind onshore windproject

| 24 augustus 2020

© Fosen Vind

Eerder deze maand is de laatste van in totaal 278 windturbines geplaatst in het Fosen Vind windpark complex in Midden-Noorwegen. Het project bestaat uit 6 windparken op het schiereiland Fosen en de eilanden Hitra en Snillfjord in het noorden en westen van Trondheim en zou het grootste onshore windparkproject in Europa zijn.

De eigenaren van het project zijn het Noorse staatsenergiebedrijf Statkraft (52,1%), het investeringsconsortium Nordic Wind Power onder de leiding van Suisse Infrastructure Partners (40,0%) en het energiebedrijf van Trondheim Tronder Energi (7,9%). Statkraft had daarbij de verantwoordelijkheid voor de bouw. De investering in de bouw van het windpark complex was geraamd op 11 miljard Noorse Kronen.

De ontwikkeling van Fosen Wind omvat de windparken Harbaksfjellet (126,0 MW), Roan (255,6 MW), Storheia (288,0 MW) en Kvenndalsfjellet (113,4 MW) aan de noordkant van de Trondheimfjord, en de windparken Geitfjellet (180,6 MW) en Hitra 2 (93,6 MW) ten zuiden van de Trondheimfjord.

In totaal zijn hier 277 Vestas windturbines met een ashoogte van 87 m geplaatst. Er zijn 3 verschillende Vestas turbine types gebruikt (V117-4.2, V117-3.6 en V136-4.2). Gezamenlijk hebben deze een vermogen van ruim 1.000 MW. In het voorjaar van 2017 werd een begin gemaakt aan de installatie in het Roan windpark. In 2018 volgden Hitra 2 en Storheia. De overige 3 windparken werden deze lente en zomer gebouwd.

Na een uitgebreid testprogramma zal het complex in de loop van 2020 geheel operationeel zijn. Het windregime in het gebied behoort tot een van de beste in Europa, met gemiddeld rond de 9 m/s. Verwacht wordt een opbrengst van 3,6 TWh (3.400 vollasturen). Voor ongeveer 1/3 van deze opbrengst is een PPA (Power Purchase Agreement) afgesloten met Norsk Hydro, één van de wereldwijd grootste producenten van aluminium.

Tegen het project was veel weerstand onder lokale rendierherders, Zij zien de windturbines als een bedreiging voor hun levensomstandigheden en hun weidegronden. Bron: Fosenvind.no

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.