MER wordt aangepast voor windpark Regioplan Flevoland

| 24 december 2015

Om een goed besluitvorming te kunnen nemen over de rapportage moet de Milieu Effect Rapportage (MER) horend bij het Ontwerp Regioplan Windenergie worden aangepast. Provincie Flevoland en gemeentes Lelystad, Zeewolde en Dronten hadden de commissie gevraagd de MER te toetsen. In het voorlopig advies zegt de commissie dat de MER aanpassingen nodig heeft om mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De samenwerkende overheden nemen dit advies over. Het is nog niet duidelijk wat de aanpassing van de MER betekent voor de planning.

Ruim 200 zienswijzen zijn ontvangen. De meest voorkomende thema’s zijn: landschap, economie, en begrenzing van het Regioplan binnen Flevoland.

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.