Metsähallitus en Vattenfall gaan Korsnäs Offshore Windpark in Finland uitbreiden

| 24 november 2023

Metsähallitus, als staatsbedrijf verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van staatsgebieden binnen de territoriale wateren van Finland, en het Deense energiebedrijf  Vattenfall zijn overeengekomen om het Korsnäs Offshore Windpark project uit te breiden zodat het nieuwe projectgebied een grotere capaciteit mogelijk maakt.

Bron: Metsähallitus

Korsnäs zal Finlands eerste offshore windproject in open zee zijn. Vattenfall won in december 2022 een uitgebreide internationale aanbestedingsprocedure voor het Korsnäs Offshore Windpark project en werd daarmee projectpartner van Metsähallitus. In de overeenkomst destijds werd ook een mogelijk extra gebied overeengekomen, dat niet als een onafhankelijke locatie kan worden aanbesteed. De partijen zijn nu overeengekomen om dit optionele gebied te gebruiken.

Van 1.300 MW naar 2.000 MW

Er wordt een nieuw regionaal plan voorbereid voor de regio Ostrobothnia waar het windpark zal worden gevestigd. In het ontwerp van dit plan zijn de locatie en de omvang van het Korsnäs projectgebied bijgewerkt op basis van de meest recente informatie. Het nieuwe ontwerp omvat ook het hierboven genoemde extra gebied in Korsnäs, dat 5.400 hectare groot is. De volledige omvang van het Korsnäs projectgebied is 27.400 hectare.

Door de opname van het extra gebied kan de projectcapaciteit van Korsnäs worden verhoogd van de geplande 1.300 MW naar 2.000 MW. In de toekomst zullen Metsähallitus en Vattenfall het oorspronkelijke gebied en het extra gebied als één geheel ontwikkelen. De partijen zullen zo snel mogelijk een bijgewerkt planningsinitiatief indienen bij de gemeente Korsnäs. Milieueffectbeoordeling en ruimtelijke ordening worden ook samen uitgevoerd.

De commerciële voorwaarden zijn hetzelfde gebleven en komen overeen met de offerte die Vattenfall heeft ingediend bij de aanbesteding van Korsnäs en het oorspronkelijke Korsnäs contractpakket dat in december 2022 is ondertekend. Ook de positie van Metsähallitus in het project blijft even sterk als voorheen en er worden geen wijzigingen aangebracht in de schema’s van de oorspronkelijke contracten.

Metsähallitus verhuurt territoriale wateren in staatseigendom aan offshore windenergie in overeenstemming met het door de Finse regering goedgekeurde aanbestedingsmodel. Metsähallitus is verantwoordelijk voor de gebiedsselectie, de initiële projectontwikkeling en de organisatie van concurrerende aanbestedingen.

Aanbesteding 5 offshore windparken goedgekeurd

Gisteren maakte de Finse overheid bekend dat het ook de start van de aanbestedingsprocedures voor 5 offshore windparken goedgekeurd heeft. Het aanbestedingsproces voor twee nieuwe gebieden gaat voor het einde van dit jaar al  van start. Bron: Metsähallitus

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.