Minister Jetten schrapt plafond voor hernieuwbare elektriciteit in de SDE++ in 2023

| 24 december 2022

Minister Jetten heeft in een kamerbrief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de
Regionale Energiestrategieën (RES’en) aangegeven dat hij het plafond van 35 TWh voor hernieuwbare elektriciteit in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2023 zal schrappen. 

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken om binnen de RES’en in 2030 tenminste 35 TWh grootschalige elektriciteitsopwekking op land te realiseren. De SDE++ zou dit tot diezelfde 35 TWh ondersteunen.

In het licht van de noodzaak tot versnelling van de energietransitie zou dat plafond niet meer passend richting de toekomst zijn. CDA kamerlid Henri Bontebal heeft hierop een motie ingediend met het verzoek in volgende SDE++-rondes of andere vormen van stimulering niet langer uit te gaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 TWh in 2030 voor zon en wind. Deze werd op 6 april dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Jetten geeft met de beslissing hier invulling aan.

Ondersteuning in andere vorm in de toekomst

In zijn brief geeft Minister Jetten tevens aan dat hij de SDE++-regeling in de toekomst wil vervangen voor meer passende ondersteuning. Hij geeft aan dat bij deze regeling in de huidige vorm ‘niet altijd goed rekening gehouden worden met belangrijke randvoorwaarden voor projecten, zoals bijvoorbeeld landschappelijke inpassing’.

Jetten wil hiervoor een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek laten uitvoeren of de ondersteuning van zon- en windprojecten gerichter kan dan in de huidige SDE++ het geval is. Tegen de zomer zal hij de Kamer informeren over de ontwikkelingen van het onderzoek. De nieuwe vorm van ondersteuning zal op zijn vroegst ingaan ná de SDE++-ronde van 2023, waarbij wordt gestreefd geen gat te laten vallen tussen afloop van de SDE++ en de ingang van de nieuwe ondersteuning, zo stelt Minister Jetten in zijn brief.

In de brief reageert de minister ook op het advies ‘Bouwen aan de brug, terwijl we erover heen lopen’ van Greetje Bos waarin zij 5 randvoorwaarden geeft voor de realisatie van de extra bijdrage van wind en zon op land (20 TWh boven de in het Klimaatakkoord geformuleerde 35 TWh).

Lees de volledige kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

Tags: , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.