Minister Schultz: “Windenergie heeft nieuwe groeistuip nodig”

| 24 mei 2013

Minster Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) riep tijdens een conferentie Wind in de Rug te Lelystad dat Windenergie een nieuwe groeistuip nodig heeft. Schultz prees Flevoland om in 2012 1/5e deel (1.370 MW) van het nationale opgave van 6.000 MW te realiseren.“Dit markeert de omslag die we nu bij windenergie maken van denken naar doen.”Dit kabinet heeft scherpe ambities op het gebied van duurzame energie. Nederland moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en wil minder CO2-uitstoot. Het doel is om in 2020 16% van de energie uit duurzame bronnen te halen, zoals zon, water, biomassa en wind. Dat is 2% meer dan de Europese doelstelling.

Lees hier het originele bericht.

Bron: Rijksoverheid

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.