Natuurvereniging wint strijd tegen windpark Ossendrecht

| 24 september 2015

Het windpark Ossendrecht is voor minstens een jaar van de baan. Natuur- en milieuvereniging Namiro en Benegora spanden een geding aan tegen de provincie Noord-Brabant & de gemeente Woensdrecht. De Raad van State heeft de verenigingen in het gelijk gesteld. 

Eneco Wind wil 5 windturbines plaatsen aan de Kabeljauwbeek. “Dat is gebeurd middels proactieve aanwijzing door de provincie, waarbij een gemeente meestal wordt gedwongen de plannen van de provincie te volgen. In dit geval was deze proactieve aanwijzing in strijd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De proactieve aanwijzing is door de natuur- en milieuverenigingen uiteindelijk benut in het beroep dat zij tegen het besluit hebben aangespannen.

Omdat het een onjuiste procedure is geweest, heeft de Raad van State besloten het besluit van de gemeenteraad te vernietigen, het besluit van het College te vernietigen én het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie te vernietigen. Het gevolg is dat een en ander een jaar vertraging oploopt, omdat de procedure nu opnieuw gevolgd moet worden.”

De wethouder was hevig teleurgesteld over de uitspraak en gaf aan de wereld even niet meer te begrijpen. “We willen uiteindelijk allemaal groene energie en uitgerekend de natuur- en milieuverenigingen gaan dan in beroep en frustreren de procedure. Op deze manier halen we de landelijke norm voor groene energie in 2020 zeker niet.”

Volgens Jim de Blank van natuur- en milieuvereniging Namiro is het echter helemaal niet zo dat de verenigingen niet voor groene energie zijn. “Wij zijn helemaal niet tegen windenergie, maar wel tegen windturbines van 180 meter hoog die niet passen in de bestaande omgeving.

 

Bron: Weekblad Ossendrecht

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.