Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

| 24 oktober 2014

Provinciale Staten van Groningen ontnam afgelopen week actievoerster Lies Zondag van Tegenwind N33 het woord tijdens een vergadering. Zij uitte haar onvrede over de komst van het windpark dichtbij Meeden en overschreed de spreektijd van 5 minuten.

Herhaaldelijk werd Zondag verzocht haar betoog af te ronden. Ze deed dat niet waarna de voorzitter de vergadering schorste. De meeste Statenleden verlieten daarop de zaal, maar de emotionele Zondag vervolgde haar verhaal waarna de microfoon werd uitgezet.

Tegenwind N33 en Actiegroep Storm Meeden pleiten voor het opschuiven van het beoogde windpark naar het noorden boven de A7. Zij vinden dat de turbines op minimaal twee kilometer van woningen moeten staan. Actiegroep Storm Meeden sprak dreigende woorden.

,,Het dorp zal zich niet neerleggen bij de komst van tientallen windmolens zo dicht bij het dorp. De acties zullen harder worden”, aldus Jaap Keuning. ,,De kwestie is een splijtzwam in ons mooie dorp. Ik zeg u dat grondeigenaren weinig plezier zullen beleven aan hun turbines. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar.”

Zondag

Bron: Dagblad van het Noorden

Tags: , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.