ROVB: Grond windmolens 10x zo duur dan kolencentrales

| 24 april 2014

Uit tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB) blijkt dat de grondprijzen voor windparken 10x hoger zijn dan die voor kolencentrales. De pachtprijzen voor de grond zijn onevenredig hoog. En valt de bouw van windparken duur uit. Exploitanten betalen jaarlijks tussen de 35.000 en 50.000 euro pacht aan grondeigenaren. Het betreft meestal langdurige contracten voor 15 tot 20 jaar.kinderen windturbine

De totale pachtsommen kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per windturbine. Prijzen zijn vergelijkbaar met wat het Rijk rekent voor grond voor windmolens. In een rapport uit 2013 zegt de RVOB, de dienst die Rijksgrond beheert, dat het marktconforme prijzen moet rekenen en met particuliere grondeigenaren moet concurreren.

GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat minister Kamp onderzoek gaat doen naar de dure grond voor windparken. Volgens haar verdwijnt daardoor veel subsidiegeld in de zakken van grondspeculanten en drijft de overheid de prijs van windenergie onnodig op. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over windenergie. Het kabinet wil de komende jaren drie keer zoveel windenergie opwekken met windmolens op land. Ook moeten er grote windparken op zee komen. Nederland moet in 2023 16 procent duurzame energie opwekken. Nu is dat nog 4 procent.


Bron: NOS

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.