Ruim € 13,8 miljard subsidie aangevraagd in SDE++ 2022 ronde – weinig interesse voor windprojecten

| 24 november 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 2.296 subsidieaanvragen met een totale budgetclaim van ruim € 13,8 miljard ontvangen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022. Het budget is daarmee overtekend. De aanvraag voor windprojecten was laag. 

Van 28 juni tot 6 oktober vond de openstelling in 2022 van de SDE++ plaats. Hiervoor was een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar.Het grootste deel van het aangevraagde budget is voor projecten die CO2 afvangen en opslaan of gebruiken. Het aangevraagde budget voor zon-PV is gehalveerd.

De SDE++ is de belangrijkste subsidieregeling om de CO2-uitstoot in Nederland op een kosteneffectieve manier te verminderen. Het beschikbare budget voor deze regeling was dit jaar € 13 miljard. Ondernemers vroegen voor € 13,8 miljard aan. Het budget is daarmee overtekend; er is meer aangevraagd dan beschikbaar is.

90% voor zon-PV

In de subsidieronde van 2022 vroegen ondernemers in bijna 90% van de gevallen subsidie aan in de categorie ‘zon-PV’. Wel valt het op dat het aangevraagde budget hiervoor grofweg is gehalveerd ten opzichte van 2021. Ondernemers konden in deze ronde voor maximaal 37,5 TWh aan opwek van hernieuwbare elektriciteit op land (zon-PV en wind) aanvragen. Dit productieplafond is niet bereikt.

Windenergie

In deze ronde is slechts subsidie (108 miljoen euro in totaal) aangevraagd voor 11 windenergieprojecten. Deze projecten hebben een gezamenlijk vermogen van 75 MW.

Grote aanvragen voor CCS, CCU en geothermie

Het grootste deel van het budget is aangevraagd voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -gebruik (CCU). Daarnaast valt op dat er voor ongeveer € 2,5 miljard is aangevraagd voor geothermieprojecten (het benutten van aardwarmte). Een behoorlijk deel hiervan is voor stadsverwarming.

Voortgang

RVO beoordeelt de aanvragen op dit moment. Aanvragers horen binnen (maximaal) 13 weken of hun subsidieaanvraag goed wordt gekeurd. In enkele gevallen moet RVO deze termijn verlengen met nog eens 13 weken. Momenteel wordt er gewerkt aan de openstellingsronde van de SDE++ in 2023. de streefdatum voor deze ronde is voor de zomer van 2023. Bron: RVO

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.