RWE neemt Kaskasi offshore windpark officieel in bedrijf

| 24 maart 2023
Vandaag heeft energiebedrijf RWE zijn offshore windpark Kaskasi, dat ongeveer 35 kilometer ten noorden van het eiland Helgoland ligt, officieel in bedrijf genomen. Met een geïnstalleerd vermogen van 342 MW kan Kaskasi het equivalent van meer dan 400.000 huishoudens van groene stroom voorzien.
RWE neemt Kaskasi offshore windpark officieel in bedrijf

© RWE

De 38 windturbines van Kaskasi werden in vier maanden tijd achtereenvolgens in gebruik genomen. Sinds eind 2022 leveren alle turbines al groene stroom aan het net. Nadat alle vereiste tests met succes zijn afgerond, wordt het windpark nu regulier in gebruik genomen.

De officiële ingebruikname gebeurde in aanwezigheid van Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat. Kaskasi was het enige nieuwe offshore windpark dat vorig jaar voor de Duitse kust is voltooid. Volgens de Minister is de ingebruikname van het windpark een keerpunt. Offshore wind moet de komende jaren een speerpunt worden. De Duitse overheid heeft de uitbreidingsdoelstellingen in de Duitse wet inzake windenergie op zee aanzienlijk verhoogd, tot ten minste 30 gigawatt in 2030. Daarnaast is het rechtskader verbeterd en zijn er maatregelen genomen om de goedkeuringsprocedures te versnellen.

De goedkeuringsprocedure voor het windpark begon in het voorjaar van 2019 en de bouw kreeg eind 2020 groen licht van het Duitse Federale Agentschap voor Zeevaart en Hydrografie (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie). De totale offshore bouwtijd bedroeg negen maanden, de investeringskosten voor Kaskasi bedroegen ongeveer 800 miljoen euro. Alleen al bij RWE werkten meer dan 100 mensen aan de uitvoering van dit grote project – hand in hand met het personeel van meer dan 70 leveranciers.

De wereldwijd eerste recycleerbare rotorbladen getest onder reële omstandigheden

Drie turbines van het Kaskasi windpark zijn uitgerust met de eerste rotorbladen die aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden gerecycleerd. Dankzij een nieuw type hars met een speciale chemische structuur kunnen de materialen die worden gebruikt voor de productie van het Siemens Gamesa RecyclableBlade nu voor het eerst opnieuw worden gescheiden. Dit proces zorgt ervoor dat de eigenschappen van de afzonderlijke materialen intact blijven, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. De recycleerbare rotorbladen worden ook geïnstalleerd in het Sofia-windpark, dat momenteel door RWE wordt gebouwd voor de Britse noordoostkust.

O&M station op Helgoland

Na Nordsee Ost (295 MW) en Amrumbank West (302 MW) is Kaskasi het derde windpark van RWE dat vanuit het servicestation van het bedrijf op Helgoland zal worden geëxploiteerd en onderhouden. Ongeveer 100 servicetechnici, ingenieurs en controlekamerpersoneel zorgen voor een soepele werking van de drie windparken. En RWE blijft de uitbreiding van offshore windenergie voor de Duitse kust stimuleren. Ten noorden van het eiland Juist ontwikkelt het bedrijf samen met een Canadese partner het Nordseecluster. De vier locaties zullen een totaal geïnstalleerd vermogen hebben van maximaal 1,6 gigawatt. De twee projecten (N-3.8 en N-3.7) van de eerste bouwfase met een capaciteit van 660 MW wachten momenteel op goedkeuring. De partners zijn van plan deel te nemen aan de offshore-windveilingen van de Duitse regering en hun toegangsrechten voor de resterende twee gebieden (N-3.6 en N-3.5) dit jaar uit te oefenen. Bron: RWE

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.