SDE++ 2023 ronde met € 8 miljard budget start op 6 juni

| 24 februari 2023
Op 6 juni 2023 opent RVO de nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Er is in totaal € 8 miljard subsidie beschikbaar.

Ondernemers kunnen tot en met 6 juli subsidie aanvragen. Nieuw in deze regeling is dat subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie maken.

In de nieuwe aanvraagronde zorgen zogenaamde ‘hekjes’ ervoor dat technieken die werken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen meer kans maken op subsidie. Hiervoor is in 2023 budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn maar op de lange termijn wel belangrijk zijn voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). De Europese Commissie moet de toepassing van deze hekjes in 2023 nog goedkeuren

Geen plafonds meer voor opwek elektriciteit op land en CSS

In 2023 is er geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land. Ook vervalt het plafond voor afvang en opslag van CO2 (CCS). Met de introductie van hekjes is er voor de andere technieken namelijk voldoende ruimte in het subsidiebudget. Dit betekent voor ondernemers dat er bij subsidieaanvragen voor deze technieken geen projecten worden afgewezen op basis van een maximum aan productie.

In 2023 ook subsidie voor lucht-water-warmtepomp

In 2023 kunnen ondernemers grotendeels voor dezelfde categorieën subsidie aanvragen als in 2022. Er is één nieuwe categorie: de lucht-water-warmtepomp. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen voor deze techniek ook subsidie aanvragen.

Maximaal 50% van piekvermogen zonnepanelen terugleveren

Door de krapte op het elektriciteitsnet, gaat er mogelijk ook een extra eis voor zon-PV-projecten kleiner dan 1 MWp gelden. Productie-installaties mogen in dat geval maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. In 2022 was dit alleen voor zon-PV-projecten groter dan 1 MWp. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst nu samen met het ministerie en netbeheerders of deze wijziging voor alle partijen uitvoerbaar is.

Mogelijkheid tot opnieuw indienen van project

Ondernemers met een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde kunnen in deze ronde mogelijk ook opnieuw een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om projecten die zij niet meer kunnen realiseren onder de voorwaarden van de toen afgegeven beschikking. Voor het indienen van een nieuwe aanvraag moeten zij dan wel een verzoek met motivatie bij RVO indienden om de bestaande beschikking in te trekken. Na de beoordeling van dit verzoek, neemt RVO de nieuwe aanvraag in behandeling. Hierbij concurreert het project voor het subsidiebudget opnieuw met alle andere aanvragen. Bron: RVO

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.