Survey naar cybersecurity in offshore wind

| 24 januari 2023

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Topsector Energie (programma digitalisering) en TKI Wind op Zee hebben een survey naar cybersecurity in offshore wind gelanceerd.

Dit onderzoek richt zich op alle partijen in de windsector om te peilen hoe het op dit moment de algemene ‘awareness’ is op het gebied van cybersecurity.

Het aandeel windenergie in Nederland neemt toe. In de komende zeven jaar zal het aantal windturbines op zee verviervoudigen. Deze transformatie is sterk afhankelijk van een meer digitaal verbonden energiesysteem. Maar hoe meer verbonden het systeem wordt, hoe kwetsbaarder het zal zijn. Net als elders in de energiesector hebben zich al cyberincidenten voorgedaan die gericht waren tegen windparken, en de aanvallen zullen waarschijnlijk steeds geavanceerder en talrijker worden.

Om het bewustzijn over de risico’s van informatiebeveiliging, gecompromitteerde operationele technologieën en de digitale weerbaarheid van het energiesysteem in de hele toeleveringsketen in de windsector te vergroten, willen de RVO en Topsector Energie (TKI Wind op Zee en Programma Digitalisering) een instrument ontwikkelen om de sector te helpen deze doelen te bereiken.Dit onderzoek is een start om de exacte behoeften te onderzoeken.

Deelnemen tot 31 januari

Alle bedrijven in de windsector, zowel actief bezig met het onderwerp als totaal niet, worden uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen. De uitkomsten worden gebruikt om instrument te ontworpen ter verhoging van de algemene awareness rondom cybersecurity in de wind op zee sector.

Neem deel aan de survey via deze link.


Lees ook de september 2022-editie van onze partnertitel Windpowernl magazine over het thema cybersecurity in de windsector. Klik hier om naar de pagina te gaan met het inkijkexemplaar 

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.