TenneT en National Grid werken samen aan unieke elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het VK

| 24 april 2023
TenneT en de Britse netbeheerder National Grid hebben vandaag plannen aangekondigd voor LionLink, een unieke elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit is de eerste in zijn soort voor het VK en Nederland.

Concept idee © TenneT

LionLink is een zogenaamde multi-purpose interconnector, en kan offshore windparken via onderzeese kabels met aangrenzende elektriciteitsmarkten verbinden. Dit type infrastructuur draagt bij aan de integratie van op zee opgewekte windenergie in de elektriciteitsnetten en heeft minder impact op de kustgemeenschappen, omdat er minder individuele verbindingen nodig zijn.

LionLink is opgenomen als een ‘key project’ in de vandaag gepubliceerde North Sea Energy Declaration. Dit project moet een Nederlandse windpark verbinden met de elektriciteitsnetten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese hoogspanningskabel, een zogenaamde multi-purpose of hybride interconnector. Dit is de eerste in zijn soort voor het VK en Nederland.

Ontwikkelingsovereenkomst LionLink

Volgens de ontwikkelingsovereenkomst zullen TenneT en het Britse National Grid Ventures het potentieel van LionLink onderzoeken, om tot 2 gigawatt offshore windenergie aan te sluiten tussen de Britse en Nederlandse elektriciteitssystemen. In de komende jaren gaan studies van start, waarbij zowel de land als zee-routes worden onderzocht en vindt er een verdere analyse plaats van bestaande ontwikkelingen en voorstellen die moeten leiden naar een geïntegreerd Europees net. In deze fase wordt ook onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een gedegen business case en een bredere analyse van de sociaal-economische kosten en baten. De ontwikkelingsfase zal naar verwachting binnen een paar jaar resulteren in een definitief investeringsbesluit.

De Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, en de Britse minister voor Energiezekerheid en Net Zero, Grant Shapps, verwelkomden de aankondiging op de North Sea Summit in het Belgische Oostende. Zij ondersteunen het LionLink-project en beschouwen dit als een belangrijke stap om het volledige potentieel van de Noordzee als de groene energiecentrale van Europa te benutten. Het streven van het VK en de EU is om tegen 2030 gezamenlijk 110 GW aan geïnstalleerde offshore-windcapaciteit te hebben. Dit moet een belangrijke bijdrage leveren aan de energiezekerheid en aan de klimaatdoelstellingen in deze regio.

Manon van Beek, CEO van TenneT, zegt hierover: “Wij zijn ervan overtuigd dat offshore hubs geconfigureerd in een vermaasd gelijkstroomnet de ruggengraat moeten gaan vormen van de Noordzee als groene elektriciteitscentrale van Europa. Deze visie wordt binnen Europa gedeeld én het is voor ons meer dan een toekomstvisie. Want wij voeren deze visie nu al uit door dit baanbrekende LionLink-project op te starten. Het is een eerste stap naar een geïntegreerd offshore net de LionLink biedt een geweldige kans om te leren hoe we dit gezamenlijk vorm kunnen geven.”

Ben Wilson, President National Grid Ventures, zei: “Het verbinden van windparken met meerdere markten is een game changer voor de energie-infrastructuur en brengt ons een stap dichter bij het benutten van het enorme groene energiepotentieel van de Noordzee. Niet alleen kunnen we elke onbenutte elektron transporteren naar daar waar dit het meeste nodig is. Tegelijkertijd kunnen we met deze infrastructuur de impact op de kustgemeentes verminderen. Wat we nu nog nodig hebben is het juiste politieke, wettelijke en regelgevende kader om dit te bewerkstellingen. Zodat we een Noordzee-net kunnen bouwen dat een schonere, eerlijkere, veiligere en meer betaalbare energietoekomst voor Britse en Europese consumenten oplevert.”

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie zei: “Nu de Noordzee de grootste leverancier van groene elektriciteit voor Nederland en grote delen van Europa wordt, zijn we klaar om de interconnectie tussen beide landen uit te breiden. LionLink levert bijna 2 gigawatt elektriciteit aan beide landen, genoeg om 2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Deze nieuwe verbinding bevordert de energiezekerheid en -onafhankelijkheid in Europa. Hiervoor is nauwe samenwerking tussen de Noordzeelanden op het gebied van offshore windenergie en interconnectie absoluut noodzakelijk. Dus als er een overschot aan door wind opgewekte elektriciteit is, kan die onmiddellijk worden gedeeld met regio’s met een tekort aan stroom, en omgekeerd.”

Langdurige samenwerking

LionLink bouwt voort op een sterke en langdurige samenwerking tussen Nederland en het VK. LionLink ondersteunt de doelstelling van de Noordzeelanden om energiezekerheid op de langere termijn voor Europa en het VK te waarborgen door hernieuwbare energiebronnen via interconnectie met elkaar te verbinden.

In 2011 zijn de Nederlandse en Britse energiemarkten voor het eerst elektrisch met elkaar verbonden via de BritNed-kabel. Dit is een rechtstreekse elektriciteitsverbinding zonder aansluiting van een windpark. Deze interconnector heeft afgelopen winter een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ondersteuning van de energiezekerheid. Bron: TenneT

 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.