TenneT: Offshore Biedzones voor versnelde uitrol van windenergie en bevordering internationale samenwerking

| 24 april 2024

De grote uitrol van offshore windenergie komt met uitdagingen, vooral op het gebied van infrastructuur en marktintegratie. Om de uitrol van windenergie te versnellen en internationale samenwerking te bevorderen zijn Offshore Biedzones nodig. Dit oppert landelijk netbeheerder TenneT in de deze week gepubliceerde paper ‘The Offshore Bidding Zone’.

Offshore Biedzones openen de deur naar nieuwe mogelijkheden, zoals het combineren van windenergie met internationale elektriciteitshandel en het produceren en opslaan van waterstof op zee.

Offshore biedzones zijn aparte prijsregio’s voor offshore hubs, binnen de Europese elektriciteitsmarkt. De Europese elektriciteitsmarkt bestaat uit biedzones, meestal komen die overeen met landsgrenzen zoals voor Nederland en Duitsland, maar sommige landen kennen meerdere biedzones, zoals Denemarken en Zweden.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van offshore biedzones is dat het de coördinatie tussen internationale elektriciteitshandel en de exploitatie van windenergie het meest efficiënt maakt. Hierdoor hoeven netbeheerders minder in te grijpen en dit bespaart kosten.

Leidraad voor Offshore Biedzone

De paper ‘The Offshore Bidding Zone’ is een samenvatting van al het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar offshore biedzones. Het is bedoeld als leidraad voor gesprekken tussen verschillende belanghebbenden, zoals lidstaten, toezichthouders en marktdeelnemers. Hiermee wil TenneT duidelijkheid bieden over hoe deze biedzones zouden kunnen werken.

Ook voor windparkontwikkelaars is het belangrijk welke regels gaan gelden voor het verkopen van elektriciteit en tegen welke prijs. Veranderingen in deze regels kunnen grote gevolgen hebben voor hun businesscase.

Het uiteindelijke doel is om een eerste offshore biedzone met de daarbij behorende wet- en regelgeving te realiseren. De paper is te downloaden op de website van TenneT.

Tags: , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.